Leer voor je leven

Basis GGZ en particuliere behandelingen

Sinds 1 januari 2014 kunnen cliënten voor de behandeling van psychische klachten terecht bij hun huisarts. De huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de lichtere behandelingen. Maar de ouders en het kind kunnen ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) of naar de Gespecialiseerde GGZ. PDIJ biedt Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen.

shutterstock_120103930_600

Om in aanmerking te komen voor de Basis GGZ moet er een verwijzing zijn van de huisarts en vermoeden van DSM stoornis of aanwezigheid van DSM stoornis.

Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit: cognitieve gedragstherapie in de vorm van gesprekken al dan niet in combinatie met spel of oplossingsgerichte technieken. Ook is e-Health mogelijk (hulpprogramma’s op internet).

Niet alle zorg wordt vergoed. Welke GGZ-zorg verzekerd is, kun je nakijken op de website van het Zorginstituut Nederland (http://www.zorginstituutnederland.nl).

Als er nog geen diagnose gesteld is, dan moet de diagnose tijdens de behandeling vastgesteld worden. Kan er geen diagnose gesteld worden, dan wordt de behandeling stopgezet of kan het traject verder gaan op eigen kosten van ouders.


Particuliere behandelingen

Naast de Basis GGZ biedt PDIJ ook trajecten op maat waarin kinderen en jongeren behandeld/ begeleid kunnen worden op bijvoorbeeld sociaal emotioneel gebied. Maar het kan ook gaan om het aanleren van vaardigheden door middel van Kids’ Skills of het vergroten van de zwakke executieve functies en dergelijke.

De gezondheidszorgpsycholoog zal tijdens de intake met ouders het traject verder invulling geven en met ouders de kosten afspreken.

 


Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn