Leer voor je leven

Kinderen met dyslexie trainen hun brein

braingame_website_600PDIJ onderzoekt

Sinds 2014 is PDIJ betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen executieve functies en dyslexie. Bij de behandeling van kinderen met dyslexie valt namelijk op dat veel dyslectische kinderen vaak ook moeite hebben de zogenaamde executieve functies. Hieronder vallen moeite met plannen en organiseren, werkgeheugen, het remmen van gedrag, kunnen wisselen tussen taken, ordelijkheid en netheid, emotieregulatie en gedragsevaluatie.

Hoe dan?

Samen met professor Pier Prins van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en een partnerpraktijk in Hoogeveen (de Poort) is PDIJ aan het onderzoeken of het trainen van deze executieve functies vóór aanvang van de dyslexiebehandeling, zorgt voor betere resultaten van de dyslexiebehandeling. Om deze functies te trainen wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Braingame Brian.

Braingame Brian

Braingame Brian is een training op de computer bestaande uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken heen is gebouwd, worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun harde werken. Het is een uitdagende, motiverende, kortdurende en thuis toe te passen training voor het kind zelf.

Voor een filmpje over Braingame Brian zie https://www.youtube.com/watch?v=5f8wgUwbZoA.

Mogelijkheden

Wanneer kinderen in aanmerking komen voor een vergoede dyslexiebehandeling en er geen sprake is van andere leer- of gedragsstoornissen, kunnen zij deelnemen aan het onderzoek. Kinderen worden willekeurig ingedeeld in een onderzoeksgroep (zij volgen het Braingame Brian traject voorafgaand aan de dyslexiebehandeling) of een controle groep (zij volgen geen Braingame Brian traject, maar hebben wel de mogelijkheid dit na afloop alsnog te volgen). Bij beide groepen worden na het dyslexieonderzoek enkele aanvullende testen afgenomen. Deze zelfde testen worden na 12 en na 24 weken dyslexiebehandeling wederom afgenomen. Er zijn al een flink aantal trajecten gestart. De eerste resultaten worden eind 2016 verwacht.

Geen dyslexie, maar wel moeite met executieve functies?

Ook dan kunt u PDIJ benaderen om te informeren of Braingame Brian iets voor uw kind kan betekenen. Braingame Brian wordt binnen PDIJ al ingezet als werkgeheugentraining voor kinderen met AD(H)D en blijkt bewezen effectief te zijn voor deze doelgroep.

Telefoon: 088 093 15 15

E-mail: pdij@ijsselgroep.nl       

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn