Leer voor je leven

Blogs

Hoe herken ik faalangst in de klas?

faalangst_600x320_600

Er zijn verschillende soorten faalangst te herkennen:

  • Sociale faalangst: “ze vinden me toch niet leuk, ik durf geen afspraakjes te maken, ik durf niet een volle kamer binnen te gaan”.
  • Cognitieve faalangst: “die toets gaat echt nooit lukken, ik kan ook nooit iets”.
  • Motorische faalangst: “ik ga toch wel van de balk vallen, ik raak de bal nooit”.

Niet alle verschijnselen van faalangst zijn goed te herkennen. Toch zijn er een aantal kenmerken die goed zichtbaar kunnen zijn in de klas. Als je deze herkent, kun je er in een gesprek met het kind naar vragen.

Lees meer >>


 

Tegenstrijdige berichten over ADHD-medicatie

600x320_dubbelcheck3_600

‘Ritalin werkt langdurig door in kinderbrein’ (NOS), ‘Eerdere studies wezen al uit dat de groei langzamer kan gaan bij gebruik van ADHD-medicatie’ (Volkskrant) en ‘ADHD-medicijnen op lange termijn niet schadelijk voor kind’ (NOS). Inderdaad: tegengestelde berichten in de media over de effecten van medicatie bij ADHD. Tijd voor check-dubbelcheck …

Lees meer >>


Op sommige scholen is 30% dyslectisch

De afgelopen tijd was er veel te doen over dyslexie. Wat is waar en wat vraagt om enige nuancering. Ontdek het in de rubriek ‘Check – dubbelcheck’ van PDIJ.

30_procent_1385_01

Lees meer >>


Resultaten wetenschappelijk onderzoek ‘Brain game Brian’

braingame_enb_375

Na een aantal jaren van gegevensverzameling, is het moment gekomen dat er met deze gegevens ook wat gedaan kon gaan worden. Diverse analyses zijn uitgevoerd met als uitkomst een scriptie met daarin alle resultaten (geschreven door een medewerker van onze partner praktijk ‘de Poort’ in Hoogeveen). In onderstaande samenvatting kunt u deze resultaten vinden. PDIJ bedankt hierbij alle kinderen en ouders die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

Lees meer >>


Dyslexiezorg ONL ook na transitie Jeugd weer goed beoordeeld door cliënten 

Gemiddeld geven ouders een 8,1 voor de dyslexiezorg aan hun kind

Den Haag, 29 februari 2016 - Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft voor het vijfde jaar op rij een zeer hoge cliëntbeoordeling gekregen voor de behandeling van dyslexie. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van EDventure door Parantion is uitgevoerd onder 315 cliënten. Directeur Annemarie Kaptein is extra trots op dit resultaat, aangezien 2015 met het overgaan van de financiering van zorg naar gemeenten een roerig jaar is geweest.

Lees meer >>


Brede talentontwikkeling

Brede talentontwikkeling krijgt steeds meer de aandacht. Tijdens een inspirerende cursusochtend voor alle gedragswetenschappers van afdeling PDIJ, hebben de talentenfluisteraars Marloes Ottink en Nienke Bouwman hun ervaringen en adviezen gedeeld. Een metafoor voor talentontwikkeling is volgens Nienke een speelgoed tuimelaar. Door een goede basis en aandacht van jouw talenten, val je nooit om. Het zwaartepunt ligt onder en dat is je basis.

De cursusochtend was afwisselend. Er werd zowel de theorie van de positieve psychologie besproken als inspirerende praktijkoefeningen gedaan. Niet alleen zijn er handvatten geboden voor het werk met leerlingen, maar ook hebben we elkaar onderling geraakt door het benoemen van de talenten binnen het team.

Quotes:

‘elkaar raken door taal‘

‘Positieve energie, makkelijk om erbij te pakken en te implementeren in je dagelijkse praktijk’

‘Inspiratie en verbinding, het past goed bij ons gedachtegoed’

‘Zin om te beginnen met talentgesprekken’.


Innovatie: Meer leren? Bekijk het filmpje.

Zoals in een eerdere blog aangekondigd, is PDIJ bezig met het ontwikkelen van instructiefilmpjes voor spelling. In deze blog lees je het hoe en wat hiervan.

Tijdens dyslexiebehandelingen hecht PDIJ veel waarde aan de motivatie van kinderen. En kinderen vinden leren van papier niet altijd even leuk en als iets te lang duurt, haken zij af. In aansluiting hierop is PDIJ gestart met een pilot waarin tijdens de dyslexiebehandeling gebruik wordt gemaakt van instructiefilmpjes voor spelling. Wanneer kinderen zijn aangekomen bij een herhalingsles (een groep spellingregels is al uitgelegd), krijgen zij een aantal filmpjes met spellingmoeilijkheden mee die zij thuis moeten bekijken. Na afloop van het filmpje gaan zij aan het werk met een digitaal oefenprogramma met daarnaast werkbladen. Lees meer >>


"Kinderen vinden elkaar aardig als ze dichter bij elkaar zitten in de klas"

Onlangs hebben de gedragswetenschappers PDIJ  samen met Yvonne van den Berg van Universiteit Nijmegen het belang van de fysieke nabijheid in de groep besproken. Yvonne van den Berg is gepromoveerd op dit onderwerp. De gedragswetenschappers PDIJ gebruiken deze wetenschappelijke informatie direct in dagelijkse praktijk op scholen. Lees meer >>


Hoe maak je het oefenen met lezen en spellen leuk?

In ons blog over de geslaagde studiedag van PDIJ dyslexiezorg schreven we al dat het een inspirerende dag was. Alle dyslexiebehandelaren van IJsselgroep hebben in één minuut laten horen én zien hoe zij de dyslexiebehandelingen leuker maken voor de kinderen. Van spelletjes tot filmpjes, van knutselen tot bewegen, voor ieder kind zit er wel een passende en leuke oefening bij. In een korte serie van blogs zetten wij de leukste tips voor je op een rijtje.

Het eerste blog van deze serie gaat over actief leren. Sommige kinderen bewegen graag en vinden het lastig om lang stil te zitten. Het liefst rennen en spelen zij de hele dag door. Toch moet er soms ook geoefend worden met lezen en spellen. De dyslexiebehandelaren van IJsselgroep hebben leuke tips om de behandeling wat meer ‘actief’ te maken. Lees meer>>


Geslaagde studiedag PDIJ dyslexiezorg

Over inspiratie, creativiteit, vernieuwing en positiviteit

Op vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag, zijn ongeveer 30 dyslexiebehandelaren van PDIJ samengekomen om kennis op te doen en kennis te delen op het gebied van dyslexie.

Maar zoals je gewend bent van PDIJ, bleef het niet bij dyslexie alleen.

Hieronder kun je lezen hoe deze dag is verlopen… Lees meer>>

img_1879_5184


Tips voor dyslexiebegeleiding

In onze reeks van tips, geeft PDIJ nu tips voor leerkrachten die kinderen met dyslexie in de klas zo optimaal mogelijk willen begeleiden.

  • Lezen moet leuk zijn!

  • Verleng de leertijd voor het kind. Reken op 20 minuten extra per dag, liefst elke dag, maar minimaal 3 keer in de week.

  • Houd het kind zo lang mogelijk bij de groep. Ga niet over op een apart programma. Deze kinderen hebben vooral méér tijd nodig.

  • Activeer het leergedrag. Motiveer het kind om de aandacht op de taak te richten.

Lees meer>>

Als u wilt blijven leren, kunt u volgende week deel 2 consulteren.


dyslexie_2_599

Snel inhalen met dyslexiebehandelingen

Tom’s race naar resultaat

Of een korte behandeling effectief kan zijn als het gaat om dyslexie? Zeker. Ontdek hoe Tom in zeven weken tijd met goed resultaat over de ‘finish’ ging. Bij Tom is sprake van dyslexie op spellinggebied, maar niet ernstig genoeg om in aanmerking te komen voor een vergoed behandeltraject door de gemeente. Toch willen zijn ouders hulp voor Tom en zij benaderen IJsselgroep PDIJ ... Lees verder...


Kinderen met dyslexie trainen hun brein

PDIJ onderzoekt

Sinds 2014 is PDIJ betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen executieve functies en dyslexie. Bij de behandeling van kinderen met dyslexie valt namelijk op dat veel dyslectische kinderen vaak ook moeite hebben de zogenaamde executieve functies. Hieronder vallen moeite met plannen en organiseren, werkgeheugen, het remmen van gedrag, kunnen wisselen tussen taken, ordelijkheid en netheid, emotieregulatie en gedragsevaluatie... Lees verder

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn