Leer voor je leven

Dienstverlening Passend Onderwijs

Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, doen steeds vaker mee in het reguliere basisonderwijs. En dus ook op uw school en bij u in de klas. Vanuit de driehoek ‘school, ouders en zorg zijn wij op de volgende gebieden actief:

 1. Visie en didactische insteek in relatie tot zorgleerlingen
 2. Leerkrachten en IB-ers en het dagelijkse werk in de school en klas
 3. Workshopserie ‘Gedrag in de klas’
 4. Individuele zorgleerlingen (en hun ouders): diagnostiek, advies en behandeling

Dit kan op verschillende manieren: beleidsmatig of praktisch, incidenteel of structureel, op schoolniveau, bestuursniveau of op het niveau van het samenwerkingsverband. Of u nu eigen eigen specialisten in dienst heeft of derden inschakelt: wij voegen graag iets toe. Immers: zorg maken wij samen.

 

Visie en didactische insteek in relatie tot zorgleerlingen

Hoe geven wij zorgleerlingen in onze school en in de klas een goede plek? Een interessante vraag die wij graag samen met u beantwoorden. Onze gedragswetenschappers en onderwijsadviseurs verdiepen zich in uw onderwijsleerproces. Samen met uw team wordt de doorvertaling van passend onderwijs naar uw onderwijsleerproces gemaakt. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Pedagogisch didactisch handelen
 • Leerstofaanbod
 • Klassenmanagement
 • Leertijd

Ook gaan wij in op zaken als talentontwikkeling, oplossings- en handelingsgericht werken, gepersonaliseerd leren met aandacht voor bijzonder gedrag en leervragen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de lokale zorgstructuur en de rol van ouders.

 

Leerkrachten en IB-ers

Hoe zorgt u ervoor dat uw zorgleerlingen het onderwijs krijgen dat bij ze past? Op een manier waarbij deze leerlingen stappen vooruit zetten en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Een flinke uitdaging. Gelukkig hoeft u dit niet alleen te doen. De Ijsselgroep slaat een brug tussen zorg en onderwijs. Onze begeleiders delen hun kennis en ervaring graag met ib'ers en leerkrachten. U krijgt dan ook praktische tips en adviezen over hoe om te gaan met zorgkinderen in de klas. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om gewoon eens te sparren over uw werk en de dagelijkse uitdagingen.

De winst: samen met IB-ers, leerkrachten en schoolteams zetten wij specifieke vragen rond een individuele zorgleerling om in structurele oplossingen die voor veel (zorg)leerlingen werken. Vanuit een stevige inhoudelijk basis maakt u de vertaalslag richting de dagelijkse praktijk.

 

Workshops ‘Gedrag in de klas’

Zorgleerlingen in de klas. Prima, maar hoe ga ik hier nu in de dagelijkse praktijk mee om? Wat kan ik als leerkracht nu daadwerkelijk (anders) doen? En wanneer is wat nu wel of juist niet verstandig? IJsselgroep heeft een bijzondere serie workshops die ingaat op de concrete praktijk. U krijgt grip op lastige situaties en (ongewenst) gedrag in de klas. Daarnaast ontdekt u hoe u (zorg)leerlingen in hun kracht zet door anders te kijken naar talenten. Preventie, signaleren en effectief handelen staat centraal. Elke workshop is een mix van kennis, vaardigheden en handvatten. Op dit moment zijn de volgende workshops gereed of in voorbereiding:

 • Dyscalculie
 • ADHD
 • Executieve functies
 • Talentontwikkeling in de zorg (workshop of korte cursus)


Individuele zorg

PDIJ werkt nauw samen met scholen ten aanzien van de uitvoering van leerlingenzorg. Wij ondersteunen scholen, ib'ers en leerkrachten bij het signaleren, behandelen en stimuleren van leerlingen die extra hulp nodig hebben. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

 • Dyslexie: lees hier meer inhoudelijk en praktische informatie over onze dyslexiebegeleiding. 
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: lees hier meer inhoudelijke en praktische informatie over Sociaal Emotioneel.

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn