Leer voor je leven

Uw kind & dyslexie

Samen werken aan plezier en resultaat

Uw kind beter leren lezen en spellen. Daar draait het om. En dit kan alleen als uw kind geraakt wordt. Onze dyslexie-specialisten hebben een positief effect op de motivatie., het zelfvertrouwen en de werkhouding van uw kind. Als het plezier er is en het zelfvertrouwen groeit, worden er mooie stappen gezet. En behaalt uw kind zijn/haar eigen successen. Inderdaad: op het gebied van lezen en spellen.

 

Uw kind en uw school
Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de behandeling speelt de school een belangrijke rol. Wij overleggen regelmatig met de intern begeleider en de leerkracht van uw kind. Hierdoor sluit het taalonderwijs in de klas goed aan op de dyslexiebehandeling van uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk op de vertrouwde school van uw kind plaats.

Uw kind en hoe u zelf kunt helpen
U kunt uw kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen. Zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens ons overleg krijgt u praktisch advies en tips voor het oefenen. Aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma's. U bent belangrijk: het zijn vaak de kleine dingen die een groot verschil maken.

Uw kind en onze mensen
Onze dyslexiebehandelaars zijn gespecialiseerd in dyslexie en beschikken over de nodige kennis en ervaring. Maar wat maakt het verschil? De betrokkenheid en motivatie om samen met uw kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in dyslexie en geïnteresseerd in uw kind.

Uw kind, het onderzoek en de behandeling
Op uw verzoek kunnen wij onderzoeken of uw kind dyslectisch is. In overleg met u en de school wordt een behandelingstraject gestart. Het onderzoek duurt twee dagdelen en de behandeling binnen de vergoede zorg varieert van 12 tot 18 maanden.

Dyslectisch, maar geen EED?
Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind te helpen als hij/zij geen dyslexie heeft, maar wel problemen ervaart met lezen en spelling. De intensiteit en duur van de zorg wordt dan in onderling overleg bepaald. Lees verder
Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

  1. Een bijzondere aanpak: samen met uw kind werken aan plezier, motivatie en resultaat op het gebied van lezen en spellen.

  2. School nabij: begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats op school (vertrouwde omgeving).

  3. Direct starten: u wilt uw kind snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.

  4. Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de ib'er op school.

  5. Samen met ouders: u krijgt een belangrijke rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen van uw kind.

  6. Gediplomeerde begeleiders: GZ-psychologen en orthopedagogen, professioneel, praktisch gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.

  7. Kennis van zorg en onderwijs: IJsselgroep adviseert scholen en leerkrachten ook bij het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. De kennis en ervaringen worden gedeeld met onze dyslexiebegeleiders.

 

 


 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn