Leer voor je leven

Ken je deze al? Deel 2

Tips om kinderen met dyslexie in de klas te begeleiden: deel 2

In deze blog het tweede deel aan tips voor leerkrachten die kinderen met dyslexie in de klas zo optimaal mogelijk willen begeleiden.

 • Laat het kind een opdracht twee keer lezen en daarna navertellen.
 • Laat het kind niet hardop voorlezen in de klas, tenzij het dat zelf graag wil.
 • Gebruik liever geen multiple choice vragen, vooral niet als de antwoorden bijna identiek lijken.
 • Overhoor mondeling, het kind kan zich dan op de leerstof concentreren i.p.v. op de spelling en het lezen.
 • Reken bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, enz. de spellingfouten niet mee, maar beoordeel uitsluitend de vakinhoudelijke kennis.
 • Maak bij de beoordeling verschil tussen inzichtfouten en andere fouten, zoals niet op tijd klaar zijn en spellingsfouten. Flexibiliseer de overgangsnormen, laat naast het overgangscijfer ook meespelen of de leerling de leerstof beheerst en de komende jaren gebruiken kan.
 • Oefen alleen de woorden die in het dictee terugkomen.
 • Geef het kind de spellingsregels op een kaartje, zodat het kan kijken. Automatiseren van de regels lukt immers vaak niet.
 • Pas de lay-out van teksten aan. Soms helpt vergroten, geel papier, enz. Overleg dit met het kind.
 • Laat werkstukken en/of ander werk op de computer maken.
 • Zorg bij wereldoriëntatie voor ingesproken boeken.
 • Zorg voor “makkelijk lezen”-boeken uit de bibliotheek.
 • Zet ICT in (webbrowsers die voorgelezen worden, zoals Browse aloud, softwareprogramma’s zoals Leesladder, Schatkist met de muis, enz., overhoorprogramma’s zoals WRTS, enz.).
 • Zet andere technologische middelen in zoals Iris Pen, Daisy-speler, Kurzweil, enz.).
 • Gebruik gesproken CITO toetsen.
 • Pre-teaching helpt vaak goed: als een leerling voorbereid is voordat de klas aan een taak begint, kan hij of zij goed meedoen.
 • Kleine aanpassingen waar je weinig moeite voor hoeft te doen, kunnen soms voor een leerling een wereld van verschil betekenen.
 • Heb geregeld contact met de dyslectische leerling om te weten te komen of jouw aanpak voor hem of haar effectief is. Wat voor het ene kind een uitkomst is, vindt het andere kind juist heel vervelend.
 • Investeer in goede contacten met de ouders. Schakel de ouders in om thuis te lezen met het kind.

 Volgende keer: een excursie naar instructie.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn