Leer voor je leven

Uw kind & gedrag

Samen werken aan een oplossing

Is uw kind onrustig of snel boos? Heeft het faalangst of weinig zelfvertrouwen? Veel van deze problemen bij kinderen kunnen ouders en scholen zelf oplossen. Maar dat kan niet altijd. Soms is er extra ondersteuning voor een kind nodig. Ondersteuning in de vorm van professionele behandeling, soms voorafgegaan door een onderzoek.  Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Of wilt u als ouders of leerkracht advies over het omgaan met het gedrag van uw kind?

shutterstock_218992108_600

 

Uw kind en ons aanbod
Wij helpen uw kind onder andere met kortdurende behandeling bij:

  • faalangst
  • negatief zelfbeeld
  • lage sociale weerbaarheid
  • angsten en somberheid
  • druk gedrag en aandachtsconcentratieproblemen (ADD/ADHD)
  • boos, opstandig en agressief gedrag
  • problemen in de omgang met anderen
  • gepest worden
  • sociaal-emotionele problemen bij (hoog) begaafdheid


Uw kind en onze behandeling

Onze behandeling richt zich op het beter leren omgaan met het betreffende gedrag. Daarbij maken we gebruik van de sterke kanten van uw kind. Juist door uit te gaan van wat lukt, groeit het zelfvertrouwen. We werken met bestaande behandelprogramma’s waarvan het succes is bewezen. Elke behandeling stemmen we af op de  individuele hulpvraag van het kind. Uw kind staat centraal. Als ouder wordt u nadrukkelijk bij de behandeling betrokken.

Hoe werkt het?

We starten met een intakegesprek. De GZ-psycholoog neemt de hulpvraag met u door en bekijkt welke aanpak het beste is voor uw kind. Soms kunt u met een aantal
praktische adviezen weer verder. Het kan ook zijn dat dit niet voldoende is. We doen dan een voorstel voor behandeling en bespreken dat met u.

Uw kind en ons onderzoek

Is er meer inzicht gewenst? Dan ligt een psychologisch onderzoek voor de hand.  De bevindingen, conclusies en concrete adviezen leggen we vast in een schriftelijk rapport dat we met u bespreken. Aansluitend op het onderzoek kan een passende behandeling worden opgestart.

Wat kost het?
De behandeling van uw kind kan worden vergoed door uw gemeente. Voor de vergoeding heeft u een verwijzing nodig. Dit kan via uw huisarts of via de gemeente.
Heeft u geen verwijzing? Ook dan kunt u bij ons terecht. De kosten komen dan voor eigen rekening. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn