Leer voor je leven

Tarieven PDIJ

Aanbod scholen/ouders

  1. Begeleiden van leerlingen/scholen met speciale onderwijsvragen zoals:
    1. Leerlingen met gedragsproblemen.
    2. Leerlingen met leerproblemen.
    3. Excellente en hoogbegaafde leerlingen.
    4. Leerlingen met verschillende leerstijlen.

Er wordt gewerkt op schoollocaties waardoor de begeleiding/onderzoek in de vertrouwde omgeving plaats vindt.

Investering

Begeleiding van school door gedragswetenschapper € 90,00 per uur

Trajectprijzen voor verschillende losse psychologische diensten en workshops (zie tabel)

In geval van sociaal-emotionele hulpvragen kunnen ouders via de gemeente de bekostiging van jeugdzorg laten lopen.

Aanbod voor swv, schoolteams/leerkrachten

 

Tarief

Workshops voor scholen/ouderavonden betreft speciale onderwijsvragen op het terrein van gedrag of leren: druk gedrag, executieve functies, dyscalculie, dyslexie, angst, talentontwikkeling, hoogbegaafdheid, omgaan met agressief gedrag, multimedia en concentratie  

 

€ 250-€ 425

Workshops gericht op handelingsgericht werken/oplossingsgerichte coaching

ED/PDIJ

€ 250-€ 425

Training gedragswetenschapper 21ste eeuw; trajecten op aanvraag 

ED/PDIJ

 

Individuele begeleiding op het terrein van sociaal-emotionele vragen en specifieke leerproblematiek

per

Tarief*

Intakegesprek/hulpvraag verkenning

Per uur

€ 85

Begeleiding bij sociaal-emotionele vraagstukken trajecten korte (cognitieve) gedragstherapie

Traject

€ 540

Trauma verwerking, EMDR                                     

Traject

€ 170-€ 340

Kinderen en echtscheiding individueel

Traject

€ 680

Concentratie/ aandachtsproblemen: Cogmed

Brain game Brian

Traject

Traject

€ 935

€ 275-€ 650

Groepstraining Faalangst; Bibbers de Baas

Traject

€ 395

Psycho-educatie/ begeleiding ADHD/ Autisme

Traject

€ 510-€ 850

Begeleiding HB-meerbegaafdheid gecombineerd met soc.emot. vragen 

Traject

€ 510,-

€ 850,-

Dyslexiebegeleiding (particulier 10 keer)

Traject

€   975

Groepsbegeleiding dyslexie (particulier 10 keer)

Traject

€   255

Dyscalculie begeleiding (particulier)

Traject

€   975

* alle prijzen zijn indicaties, PDIJ levert maatwerk

Individueel Psychologisch onderzoek

 

Tarief

IQ meting zonder handelingsadviezen (particulier)

 

€   425

Verkorte IQ meting, NIO/VO niveau bepaling (particulier)

Optioneel nagesprek à  € 90,00

 

€   295

Breed Psychologisch onderzoek* (particulier of via gemeente)             

 

€ 1275

Verkort dyslexie onderzoek basisschoolscholieren

 

€   510

Dossier analyse dyslexie VO leerlingen

 

€     45

Dyslexieonderzoek (niet vergoede zorg)

 

€   975

 

 

 

Groepsafname capaciteitenonderzoek primair onderwijs

 

 

NIO,intelligentieonderzoek groep 8, 20 leerlingen (meerprijs per leerling € 45,00) 1 uur voor /nabespreking

 

€ 1500

Intelligentiebepaling groepen 3/4/5 adv NCCT. 20 leerlingen

1 uur voor/nabepreking

 

€ 1500

 

 

 

Groepsafname  dyslexieonderzoek  voorgezet onderwijs

 

 

Groepsonderzoek dyslexie, bij minstens j 10 deelnemers, per deelnemer

 

€  395

Wat valt onder de vergoeding van de  jeugdzorg?

Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) biedt vergoede psychische zorg op allerlei gebied. Naast ernstige enkelvoudige dyslexie komen alle hulpvragen waarbij sociaal-emotionele of gedragsproblematiek speelt (die het goed functioneren van het kind in de weg zit)  in aanmerking voor vergoeding vanuit de jeugdzorg.

Wat vergoedt de gemeente?

Voorbeelden zijn het vaststellen en behandelen van autisme, angstproblemen, lage zelfwaardering, ADHD en traumaverwerking.

Een behandeling kan bestaan uit: cognitieve gedragstherapie in de vorm van gesprekken en/of spel- of oplossingsgerichte technieken, EMDR, mediatietherapie en/of e-Health (zorgprogramma’s via internet).

Wat wordt  niet vergoed door gemeente?

Pure intelligentiemeting, leerproblemen (buiten ernstige enkelvoudige dyslexie)en talentontwikkeling. Alles waar geen sociaal-emotionele problemen het functioneren van het kind in de weg zitten, worden niet vergoed vanuit de jeugdzorg.

Onderwijs en/of ouders kunnen deze zorg bij PDIJ inkopen.

BGGZ en SGGZ

Als PDIJ bieden we vergoede zorg in twee varianten. De ene zorg is de Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor lichte tot matige psychische aandoeningen. De andere zorg is de Specialistische GGZ voor meer complexe psychische aandoeningen en uitgebreide psychodiagnostiek (Hier valt ook de vergoede dyslexiezorg onder).

Om in aanmerking te komen voor de vergoede zorg die PDIJ biedt, is er een verwijzing nodig van de huisarts. Een andere manier om voor de zorg in aanmerking te komen, loopt via het gemeentelijk zorgloket of, in sommige gemeenten, via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Er wordt dan een beschikking, met daarin (het vermoeden van) een DSM-stoornis, afgegeven voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ waarmee u zich kunt aanmelden bij PDIJ. DSM is een standaard om de stoornis te classificeren.

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn