Leer voor je leven

Ken je deze al?

In onze reeks van tips, geeft PDIJ nu tips voor leerkrachten die kinderen met dyslexie in de klas zo optimaal mogelijk willen begeleiden.

tips_pelle_183

 • Lezen moet leuk zijn!
 • Verleng de leertijd voor het kind. Reken op 20 minuten extra per dag, liefst elke dag, maar minimaal 3 keer in de week.
 • Houd het kind zo lang mogelijk bij de groep. Ga niet over op een apart programma. Deze kinderen hebben vooral méér tijd nodig.Lezen moet leuk zijn!

 • Verleng de leertijd voor het kind. Reken op 20 minuten extra per dag, liefst elke dag, maar minimaal 3 keer in de week.

 • Activeer het leergedrag. Motiveer het kind om de aandacht op de taak te richten.

 • Verkort taken voor het kind; het heeft immers veel meer moeite met de stof dan anderen.

 • Wees je er van bewust dat dyslexie meer gevolgen heeft dan alleen maar lees- en spellingproblemen. Zo kost het overschrijven van het bord veel meer moeite (kind moet drie keer kijken om goed over te schrijven, maar heeft daarvoor niet de tijd, vandaar al die fouten!). Ook hebben leerlingen met dyslexie meer last van omgevingslawaai, waardoor ze de instructie minder goed verstaan.

 • Laat het kind niet teveel (over)schrijven, dit kost teveel tijd en inspanning, die beter voor het eigenlijke leerproces gebruikt kan worden.

 • Door de beperkingen in hun ontplooiing kunnen dyslectische leerlingen faalangstig en gedemotiveerd raken. Docenten kunnen daardoor ten onrechte deze leerlingen als ongeïnteresseerd ervaren.

 • Zorg voor veel succeservaringen en voorkom negatieve leerervaringen.

 • Geef veel positieve feedback; dyslectisch zijn knaagt al genoeg aan het zelfvertrouwen.

 • Straffen en slechte cijfers zijn schadelijk voor de motivatie van de leerling!

 • Als het kind een verhaal moet schrijven, stimuleer het dan om korte zinnen te maken.

 • Ga genuanceerd om met fouten.

 • Zet de leerstof op een mp3 speler of op de computer. Horen en meelezen, helpt goed.

 • Laat het kind niet het eigen taalwerk nakijken, het herkent immers de fouten niet. Als het kind toch nakijkt, omdat het zo minder opvalt, val dan niet over de fouten die nog in het werk zitten.

 • Gebruik veel visuele ondersteuning.

 • Maak gebruik van auditieve en sensomotorische kanalen.

 • Herhaal veel.

Als u wilt blijven leren, kunt u volgende week deel 2 consulteren.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn