Leer voor je leven

Uw kind heeft leerproblemen?

Problemen op het gebied van lezen, spellen, rekenen, informatieverwerking, concentratie en geheugen vormen een belemmering voor een succesvolle school- en studieloopbaan. Leerproblemen hebben mogelijk slechte rapportcijfers tot gevolg, maar kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de schoolmotivatie en het zelfvertrouwen van kinderen. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen op sommige momenten vastlopen binnen het onderwijs. Psychologische Dienstverlening IJsselgroep kan door middel van onderzoek vaststellen wat er met uw kind aan de hand is en welke hulp en begeleiding er op school en/of thuis nodig is. Verder biedt IJsselgroep behandelingen die gericht zijn op het verminderen van het leerprobleem, of wanneer dat nodig is, op het leren omgaan met een leerprobleem.

57422930_14_5700

Hoe gaat dat in zijn werk?

U kunt zich op werkdagen telefonisch aanmelden. U ontvangt een informatiepakket met daarin onder andere vragenlijsten. Vervolgens wordt tijdens een intakegesprek de vraagstelling met u doorgenomen om een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de situatie en de hulpvraag. Op basis van de informatie uit de intakefase wordt een plan van aanpak gemaakt. We bespreken met u of direct gestart kan worden met een behandeling of dat mogelijk nader psychologisch onderzoek gewenst is.

Onderzoek

Wanneer er psychologisch onderzoek gewenst is, maken we een onderzoeksopzet die vervolgens in een à twee dagdelen wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de vraagstelling heeft dit onderzoek betrekking op de cognitieve vaardigheden die een rol kunnen spelen bij de leerproblemen van uw kind, zoals intelligentie, specifieke taalvaardigheden, leer- en geheugenstrategieën en sociaal-emotionele factoren. Daarbij wordt ook gekeken naar de sterke kanten van uw kind en wat het kind nodig heeft om optimaal te functioneren. Na het onderzoek krijgt u altijd een schriftelijke rapportage met de resultaten, conclusies en handelingsadviezen dat wij met u bespreken. Aansluitend op het onderzoek, kan, indien gewenst, een passende behandeling worden opgestart.

IJsselgroep biedt verschillende behandelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen, beleiding bij mogelijke dyscalculie en de Cogmedtraining (een geheugen/concentratietraining). De meest voorkomende begeleiding op het gebied van leerstoornissen is de dyslexiebegeleiding.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn