Leer voor je leven

Scholen

PDIJ werkt nauw samen met een aantal scholen ten aanzien van de uitvoering van leerlingenzorg. Wij ondersteunen scholen, ib'ers en leerkrachten bij het signaleren, behandelen en stimuleren van leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 1. Een bijzondere aanpak: samen met kinderen werken aan plezier, motivatie en resultaat op het gebied van lezen en spellen.

 2. School nabij: begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats op school (vertrouwde omgeving).

 3. Direct starten: u wilt kinderen snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.

 4. Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten en de ib'er op school.

 5. Samen met ouders: ouders krijgen een belangrijke rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen van hun kinderen.

 6. Gediplomeerde begeleiders: GZ-psychologen en orthopedagogen, professioneel, praktisch gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.

 7. Kennis van zorg en onderwijs: IJsselgroep adviseert scholen en leerkrachten ook bij het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. De kennis en ervaringen van adviseurs Educatieve Dienstverlening worden gedeeld met onze dyslexiebegeleiders.

istock_000007866725large_3480Diagnostiek en behandeling
Wij doen voor scholen (een deel van) de diagnostiek las het gaat om leer- en/of gedragsproblemen. Aangevuld met eventuele begeleiding, advisering en/of behandeling. De belangrijkste aandachtsgebeiden zijn:

 • Dyslexie: lees hier meer inhoudelijk en praktische informatie over onze dyslexiebegeleiding.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: lees hier meer inhoudelijke en praktische informatie over Sociaal Emotioneel.

Trainingen
Ook geven wij groepsbegeleiding zoals agressieregulatie trainingen, faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstrainingen op school. Nieuw is de workshop executieve functies. Gericht op de werking van het brein in relatie tot executieve functies. Lees meer ....

Samen met de ib'er/leerkracht
Onze begeleiders delen hun kennis en ervaring graag met ib'ers en leerkrachten. Zij krijgen dan ook praktische tips en adviezen over hoe om te gaan met zorgkinderen in de klas. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om gewoon eens te sparren over uw werk en de dagelijkse uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is de "dyslexieconsultatie" die u kunt aanvragen. Gewoon een uur kennis, ideeen en praktische tips uitwisselen. Samen in gesprek over kinderen, lezen, spelling, dyslexie(behandeling) en ouders. Uw vragen staan hierbij centraal. Lees verder ...

Zorg en onderwijs
Zorg en onderwijs vullen elkaar aan. Omdat wij veel samenwerken met IJsselgroep Educatieve Dienstverlening is er een natuurlijke vorm van kennisuitwisseling. Onderwijsadviseurs op het gebied van lezen en spelling werken bijvoorbeeld nauw samen met onze dyslexiebehandelaars. Individuele zorg en onderwijs in de klas versterken elkaar. Uiteraard worden nieuwe inzichten en praktische tips gedeeld met scholen.

Samen met ouders
Ouders spelen een belanrijke rol in de begeleiding van hun kind. Wij ondersteunen ouders op verschillende manieren:

 • Wekelijks begeleiden van huiswerkmap en computerprogramma.
 • Overleg over de beste manier van oefenen voor het kind.
 • Aan het einde van het traject tips voor inzet van hulpmiddelen voor thuis en op school.
 • Inzet van diverse apps.

Onze begeleiders
Onze begeleiders zijn gediplomeerde GZ-psychologen en orthopedagogen. Naast een professionele houding weten zij de brug te slaan tussen theoretische kennis en wat in de praktik werkt. Zij zijn gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.

Save the Date
Een uurtje in gesprek over dyslexie? Save the Date.

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn