Focus op veerkracht vermindert depressiviteit en suïcide op het VO

“Ik voel me nu gelukkiger. Het heeft mij geholpen om over mijn problemen te praten. Het was fijn te horen dat anderen dezelfde gevoelens en gedachtes hebben.” Aan het woord is middelbaar scholiere Ilse. Ze scoorde hoog op de somberheidsvragenlijst en ontving een uitnodiging voor deelname aan de training ‘Op Volle Kracht’.

Lees meer: Focus op veerkracht vermindert depressiviteit en suïcide op het VO

Mooie feedback: dubbel bijzonder

Bedankt voor de e-mail leerkracht van de Brede school St. Martinus! Natuurlijk ben je dan trots als orthopadagoog/gedragswetenschapper. Deze feedback geeft immers aan waar het om draait: oprechte betrokkenheid én vakkennis. Fijn dat Céline de leerling verder heeft kunnen helpen als het gaat om de complexe combinatie van dyslexie en autisme.

Lees meer: Mooie feedback: dubbel bijzonder

Hoorrecht en passend onderwijs?

“Als het gaat om passend onderwijs moeten leerlingen voortaan kunnen meepraten en bepalen wat ze denken dat ze nodig hebben aan ondersteuning. Dat gebeurt nu nog te vaak niet”. Daarom wordt het hoorrecht ingevoerd. Maar als je het recht hebt om gehoord te worden, moet er wel iemand luisteren. Het eerste artikel van een drieluik of hoorrecht, luisterplicht en vertelruimte.

Lees meer: Hoorrecht en passend onderwijs?

Letterlicht: nieuwe software voor dyslexiebehandeling

Letterlicht is een uniek online behandelprogramma voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Kinderen gebruiken het programma zowel thuis als tijdens de dyslexiebehandelingen. De behandeling is met Letterlicht meer afgestemd op het individuele kind en de aansluiting op taal- en leesmethodes van scholen is beter. En net zo belangrijk: het oefen met lezen en spellen wordt gewoon leuker. Een mooie stap vooruit.

Lees meer: Letterlicht: nieuwe software voor dyslexiebehandeling

Groeitaal minister Slob

Mooie groeitaal van minister Slob " ... waarom we nog niet zijn waar we willen zijn". De woorden ‘nog niet’ stralen vertrouwen uit: we zijn een eind op weg en we komen er wel. Zijn evaluatie van passend onderwijs sluit mooi aan bij een mooi project waar ik bij betrokken ben: ‘Proeftuintjes’ van SWV Apeldoorn PO.

Lees meer: Groeitaal minister Slob

Samenwerken vanuit verschillende disciplines

Door vanuit verschillende disciplines goed samen te werken kunnen kinderen vaak toch de volgende stap zetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van kinderen waar een overlap zit tussen een leerprobleem én een sociaal-emotioneel probleem. Ook is er een effectieve samenwerking tussen de behandelaren, gedragswetenschappers en onderwijsadviseurs. In deze blog twee voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer: Samenwerken vanuit verschillende disciplines

© 2020 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau