It’s a beautiful day

Uit ‘Het leven van … Hanne Beverwijk (dyslexiebehandelaar)

Het is gewoon een mooi vak: dyslexiebehandelaar. Elke dag ontdek ik nieuwe dingen in mijn werk die mij raken en energie geven. Na het lezen van deze blog begrijpt u waarvoor ik ’s ochtends mijn bed uitkom …

Dinsdagochtend 8.30 uur: de schoolbel

De schoolbel gaat. Kinderen rennen enthousiast naar binnen, hangen hun jas op en lopen rustig het lokaal in. Eén jongen pakt een map uit zijn tas en loopt naar zijn leerkracht toe. Kort daarna loopt hij met zijn map naar het kamertje van de intern begeleider. Aan de deur hangt een kaart met daarop: ‘dyslexiebegeleiding IJsselgroep’. Hij loopt naar binnen en we praten eerst over de afgelopen week (voetbal) en daarna bespreken en bekijken we samen het huiswerk …

Trots

De jongen vertelt hoe het thuis is gegaan met oefenen en laat al het gemaakte huiswerk trots aan mij zien. Hij kan de besproken spellingregel van vorige week nog goed in eigen woorden uitleggen en heeft hem goed toegepast bij het schrijven van verschillende woorden. Daarna gaan we de tekst met woordrijen lezen die de leerling vorige week heeft meegekregen. Hij leest de tekst zeer vlot en nauwkeurig en haalt zijn superdoel. Dit wordt beloond met een extra sticker. Trots zoekt hij een sticker uit en plakt hem op zijn map.

Aan de slag

Hij mag kiezen wat we gaan doen: spelling, lezen en flitsen. Met spelling bespreken we een nieuwe spellingregel. We gaan samen een geheugensteuntje bedenken en plakken hem op in de map. Hij krijgt de spellingwerkbladen mee voor thuis en doet ze in de map. Met lezen kiest de jongen een nieuwe tekst met woordrijen uit. Bij de woordrijen krijgt hij één minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen. De leesfouten markeren we. Daarna wordt de tekst voorgelezen. Ondertussen leest de jongen mee en onderbreekt mij als hij een woord hoort die hij niet kent of niet goed heeft verstaan. Daarna lezen we de tekst samen en tot slot de jongen alleen (voor-koor-door lezen). De leesfouten worden weer gemarkeerd. Er wordt samen een doel en superdoel opgesteld. Gezien de radende aanpak bij het lezen, worden de doelen enkel gericht op de hoeveelheid fouten (nauwkeurig lezen). Tot slot gaan we nog flitsen met de flitskaartjes. Als de jongen binnen 20 seconden alle klanken vlot en foutloos benoemd, wordt dit beloond met een extra sticker. Hij doet er 18 seconden over en zoekt dus weer een extra sticker uit. Ondertussen schrijf ik het huiswerk op het huiswerkblad op. Deze wordt ook in de map gedaan bij spellingwerkbladen en de tekst met woordrijen. Het harde werken wordt uiteindelijk ook nog beloond met een sticker. In totaal heeft hij dus drie stickers verdiend! Na complimenten over zijn werkhouding en inzet, loopt hij weer tevreden het kamertje uit. Ik schrijf het logboek verder af, stuur het via de mail naar ouders en school en klap mijn laptop dicht. Tijd om naar de volgende school te rijden.

Naar de volgende school, naar de volgende leerling

Op de volgende school aangekomen, loop ik weer naar het kamertje van de intern begeleider. Ik leg de spullen klaar en haal de volgende leerling op. We kletsen eerst over het weekend en ondertussen pakt ze vast haar map. We kijken samen het gemaakte huiswerk. De spellingwerkbladen heeft ze samen met haar meester op school gemaakt, omdat er thuis sprake is van een taalbarrière. Dit is met ouders en school afgesproken tijdens het evaluatiegesprek aan het einde van de eerste periode. We gaan verder met de behandeling: spelling, lezen en flitsen. Op het eind spelen we nog een kort spelletje. Na de kleine pauze komt de volgende leerling binnen. Hij is bijna aan het eind van het traject; hij heeft nog een paar behandelingen. Deze jongen is inmiddels op niveau met spelling, dus daar besteden we wat minder aandacht aan. Hij krijgt wekelijks een dictee mee, zodat we kunnen kijken of hij alle spellingregels nog begrijpt.

Hij wil meer weten over dyslexie

Tijdens de behandeling besteden we meer aandacht aan lezen en psycho-educatie. Hij wil graag meer weten over dyslexie. Zijn ouders hebben hem een werkboekje meegegeven, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat dyslexie is etc. Wekelijks bekijken we een bladzijde uit het boekje. De ene keer is het een informatieve tekst, de andere keer is het een vragenlijst of quiz. Hij geeft aan dat het werkboekje hem goed helpt, hij krijgt een beter beeld van dyslexie en begint ook kenmerken van dyslexie bij zichzelf te herkennen.

Ruimte in de agenda

Na deze behandeling heb ik een ruimte vrij in mijn agenda. Ik schrijf de logboeken af en stuur ze via de mail naar de ouders en school (leerkracht en intern begeleider). Ondertussen beantwoord ik mijn e-mails en ga aan de slag met wat verslagen (verslaglegging van dyslexieonderzoeken, behandelplannen, evaluatieverslagen, handelingsplannen, eindverslagen). Er is werk genoeg! Ook rijd ik ondertussen naar de volgende school.

Drie leerlingen

Op deze school heb ik drie leerlingen achter elkaar. Met de eerste twee leerlingen ga ik oefenen met lezen, spelling en flitsen. De laatste leerling is net begonnen met de behandelingen en heeft een grote achterstand op het gebied van lezen en spelling. Met haar ben ik helemaal terug gegaan naar de basis: het aanleren van bepaalde klanken. Vandaag laat ze een mooie sprong zien op het gebied van lezen! Ze leest de tekst vloeiend en zeer nauwkeurig. Een paar weken geleden las ze de teksten en woorden nog spellend. Ze begint te stralen als ik aan haar vraag of ze een verschil bij zichzelf merkt. Ze geeft als reactie dat het vele oefenen niet voor niets is, ze is blij met haar groei. Terecht! Nadat we hebben gelezen, geflitst en een klank hebben aangeleerd, is de dag voorbij.

Afronden

Ik schrijf de laatste logboeken en stuur ze weer op. Ik kijk terug naar deze dag en ben zeer tevreden. Alle leerlingen van vandaag zijn stralend het kamertje weer uit gelopen. Daar krijg ik energie van! Ik loop met een glimlach op mijn gezicht naar mijn auto, op weg naar huis.

It’s a beautiful day …

© 2017 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau