Beter lezen en schrijven: laptop (vaker) weg

Niet alleen volwassenen maken steeds meer gebruik van digitale middelen (zoals laptops), maar ook kinderen leren in de klas steeds meer via laptops. Maar daarbij rijzen de vragen: leren we hierdoor ook hetzelfde als zonder laptop? Vergeten we niet hoe we moeten schrijven? Onderzoekers van de Princeton University deden onderzoek naar de effecten van schrijven en typen op het geheugen en de kwaliteit van schrijven …

Onthouden

Zij raden aan om liever met de hand te schrijven dan te typen op een laptop. De reden hiervoor is dat je dan beter gaat onthouden. Bijvoorbeeld, tijdens het maken van aantekeningen, heb je geen tijd om alles op te schrijven. Dus je hersenen verwerken alvast een deel van de informatie die je niet opschrijft.

Niet of maar en

We weten allemaal de voordelen van het werken met de computer. Bijvoorbeeld dat het voor kinderen motiverend werkt en helpend is wanneer de schrijfmotoriek zwak is. Toch is het ook heel belangrijk dat kinderen blijven schrijven. Schrijven helpt je om informatie beter te onthouden, omdat er meerdere hersengebieden gebruikt worden.
Ter illustratie: Zowel kinderen als volwassenen onthouden een onbekende letter beter als ze de letter opschrijven. Het brein onthoudt dan niet alleen de letter, maar ook de beweging. Je hersenen worden actief betrokken bij de motorische handelingen.

Langzaam of snel typen

Langzamer werken zorgt ervoor dat je ook aandachtiger werkt en minder fouten gaat maken. Dit blijkt uit een experiment tussen mensen die met 2 handen typten en mensen die met 1 hand typten. Deze laatste groep maakte minder fouten.

Dyslexiebehandeling en nieuwe media

Ook in de dyslexiebehandeling maken we gebruik van nieuwe media, we werken met ‘Pelle helpt’. Een nuttig computerprogramma, waarbij kinderen oefenen met lezen en spelling. We besteden echter ook nadrukkelijk nog aandacht aan schrijven, omdat we weten dat dit van positieve invloed is op de leerontwikkeling van kinderen.

Natuurlijk wordt er steeds meer op een laptop gedaan. Echter, leren schrijven is geen doel op zich: het helpt ook om op andere vlakken beter te leren.

Kortom: maak minder gebruik van uw laptop en pak eens vaker de pen ;-)

© 2017 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau