Cognitieve Gedragstherapie: theorie en praktijk

Begin oktober zijn we bij IJsselgroep gestart met een groep van 14 enthousiaste psychologen en pedagogen met de geaccrediteerde Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) bij kinderen
De laatste tijd staat CGT bij kinderen in toenemende mate in het middelpunt van de belangstelling. Zo is in Nederland onlangs een nieuwe hoogleraar benoemd die zich richt op de toepassing van CGT bij angstige kinderen. Daarnaast zien we dat in toenemende mate effectiviteit van CGT bij kinderen wordt aangetoond (zie bijvoorbeeld de uitkomsten van deze recent gepubliceerde review over de behandeling van CGT en EMDR bij kinderen met ptss: https://project-ptss.nl/emdr-vs-cgt-in-de-behandeling-van-ptss-bij-kinderen-een-systematische-review-en-meta-analyse-van-rcts/ ). En zijn veel “richtlijn”-behandelingen gebaseerd op CGT-principes.

In dat licht is het een buitengewoon mooie ontwikkeling dat IJsselgroep ervoor heeft gekozen hun medewerkers verder te bekwamen in de CGT-methode.

De cursus
Tijdens de cursus verdiepen medewerkers zich in de fundamentele principes van CGT. Dat is soms taaie theorie over fundamentele leerprincipes, maar tegelijkertijd goed toepasbaar in de praktijk. Tijdens de cursus wordt continu de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. En wordt veel zelf geoefend, om daarmee vaardigheden echt eigen te maken.

IJsselgroep
Kenmerkend aan deze groep cursisten is dat ze haarfijn de koppeling van onderwijs- en leerproblemen naar (het ontstaan van) psychische problemen kunnen maken. Zo begrijpen ze in no-time dat een leerprobleem als dyslexie zonder adequate begeleiding snel tot een negatief zelfbeeld (“ik ben dom”) of overmatige angst (“ik kan later niets worden”) kan leiden. En houden ze tegelijkertijd hun blikveld breed wat betreft het betrekken van het systeem. “Wie van ouders of leerkrachten kan of moet bij de behandeling betrokken worden om de klachten bij het kind te beïnvloeden” is een vraag die als vanzelfsprekend bij hen speelt. Deze systemische wijze van benaderen, is lang niet eenvoudig en verdient lof.

IMG 2854 IMG 2866 IMG 2860 IMG 2873

Meer info over CGT:
Voor wie meer wil weten over wat CGT inhoudt, is dit filmpje een leuke:

Voor wie in één oogopslag specifiek meer wil weten over de toepassing van CGT bij dwangstoornissen bij kinderen, is deze factsheet een interessante:

Geschreven door Gerben Beldman.

Gerben Beldman is klinisch psycholoog, Supervisor VGCT en Hoofddocent Angst- & Stemmingsstoornissen aan de GZ-opleiding van het RCSW in Nijmegen. Hij behandelt patiënten en heeft een eigen opleidingsbureau (www.beldmanopleidingen.nl).

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau