Klanttevredenheidsmeting PDIJ Dyslexie

PDIJ behandelt in diverse regio's leerlingen met dyslexie. Op verschillende manieren is er contact met ouders en scholen als het gaat om de ervaring van de dienstverlening. De PDIJ klanttevredenheidslijst is door 119 ouders en 58 scholen ingevuld. Hierbij een korte samenvatting van de opbrengst. Gemiddeld geven ouders een 8,2 als rapportcijfer aan onze dyslexiebehandelingen. Uiteraard zijn er altijd verbeteringsmogelijkheden. Ontdek hoe scholen en ouders de dienstverlening ervaren …

Hierbij een korte samenvatting van de opbrengst.

Ouders

Ouders zijn met name (zeer) tevreden over het contact van de behandelaren met hun kind. PDIJ behandelaren motiveren de kinderen om hun doelen te behalen. Daarnaast waarderen ouders de deskundigheid van de behandelaren. Ook de uitleg van het huiswerk beoordelen ouders als (zeer) positief.

Er zijn uiteraard ook leerpunten die wij meenemen uit deze meting. Een aantal ouders zouden graag meer afstemming zien tussen de behandelaren en school. Ook hebben enkele ouders de wens uitgesproken voor een vervolgtraject, met bijvoorbeeld terugkomdagen. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor PDIJ om over in overleg te gaan.

Gemiddeld geven ouders een 8,2 als rapportcijfer aan onze dyslexiebehandelingen.

Enkele quotes van ouders

 • Wij zijn zeer tevreden over de behandeling en zien onze dochter met sprongen vooruit gaan.Grafiek 1
 • Isa is ontzettend gegroeid tijdens de behandeling. Ze heeft zelfs plezier gekregen in lezen, wat ze voor de behandeling echt vreselijk vond. Ondanks dat het soms best pittig was, is het meer dan de moeite waard geweest, en zijn wij als ouders, maar Isa zelf ook blij dat Isa deze behandeling gehad heeft.
 • Mijn zoon is inmiddels klaar met de behandeling. Helaas! Het heeft hem heel erg geholpen.
 • Mijn zoon heeft een goeie klik met Nina. Zij vliegt alles heel positief aan en geeft complimenten. Hij vindt haar een lieve en leuke juf
 • Ben zeer tevreden, heb het als prettig ervaren, en mijn zoon is zichtbaar vooruit gegaan en zit nu een stuk beter in zijn vel dan voor de behandeling. Maar ook het geduld en toewijding van Hester heeft hierbij geholpen. Mijn zoon voelde zich op zijn gemak bij haar.
 • Ik vind het jammer dat de spellingmethode van de IJsselgroep niet aansluit bij de spellingmethode van school.
 • Vorig schooljaar hebben we aangegeven dat we graag meer communicatie zien tussen de leerkrachten en de dyslexiebehandelaren. Dat is serieus genomen en ik heb het gevoel dat er meer met elkaar gecommuniceerd wordt. Heel positief vind ik dat.
 • Het is maar voor een jaar. Onze zoon zou wel baat hebben bij een vervolg. Hij is zeer gemotiveerd en heel blij met Hanne. Ik merk dat hij vooruit gaat.

Scholen

De scholen geven aan dat ze tevreden zijn over de samenwerking met PDIJ. Met name het contact met de dyslexiebehandelaren en de deskundigheid van de dyslexiebehandelaren worden hoog gewaardeerd.

Wat betreft de procedure van de aanmelding voor een dyslexieonderzoek bij PDIJ, geeft een deel van de scholen aan dat het contact met PDIJ prettig, snel, duidelijk en adequaat is. De procedure is helder en het wordt gewaardeerd dat er feedback komt op aangeleverde dossiers, en scholen terecht kunnen met hun vragen. Enkele scholen missen soms tussentijdse berichtgeving over de vorderingen van het dossier.

Uiteraard zijn er ook vanuit scholen leerpunten voor PDIJ. Een aantal scholen geven aan dat ze meer overleg zouden willen met de behandelaren en behoefte hebben aan tips en materialen voor in de klas.

Enkele quotes van scholen:

 • Bij aanmelding is er heel snel een terugkoppeling of alles compleet en helder is. Als er gegevens onduidelijk zijn of ontbreken, krijgen we direct een reactie wat er dan nog aangeleverd moet worden. De lijntjes van communiceren zijn kort en duidelijk. Ook voor vragen kun je goed terecht.Grafiek 2
 • Het blijft altijd een hele klus om alle formulieren bij elkaar te verzamelen. Voor onze school blijft het lastig als ze de achterstand niet hebben terwijl je wel ziet en merkt dat ze het heel moeilijk hebben op school, vooral ook emotioneel.
 • Het zou nog fijn zijn als we nog iets meer concrete opdrachten mee zouden krijgen om in de klas aan te bieden, iets wat bijvoorbeeld aansluit bij de behandeling op dat moment.
 • Prettig om bij twijfel over een aanmelding telefonisch contact te kunnen hebben.
 • Er werd snel op onze aanvraag gereageerd en we kregen voldoende informatie om verder te kunnen.
 • Het aanmelden voor een dyslexieonderzoek is een administratieve handeling die veel tijd vergt. Positief is dat dit digitaal kan, zou ook niet weten hoe dit korter zou kunnen.
 • Onze voortzetting van het traject gaat via Tweespraak Logopedie en dat naar tevredenheid. Korte Lijnen.

In het hoofdbehandelarensoverleg, tijdens intervisiemomenten en tijdens studiedagen zal aan bovenstaande leerpunten verder aandacht worden geschonken.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau