Kinderen met lees- en spellingsproblemen: hoe geef ik verantwoord onderwijs op ondersteuningsniveau 3?

In deze roerige tijden komen er regelmatig vragen voorbij over het bieden van goede ondersteuning op niveau 3 aan kinderen met lees- en spellingproblemen. Om deze kinderen eventueel te kunnen doorverwijzen naar de gespecialiseerde zorg (ondersteuningsniveau 4) is een goede dossieropbouw noodzakelijk. Maar waar moet je op letten nu het onderwijs en dus ook de extra ondersteuning door de coronamaatregelen weer (gedeeltelijk) op afstand moeten plaatsvinden?

Ondersteuningsniveaus

Kort samengevat zijn dit de ondersteuningsniveaus:

  • Ondersteuningsniveau 1: de basis is goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband
  • Ondersteuningsniveau 2: een intensivering van ondersteuningsniveau 1, voor de leerlingen bij wie het basisaanbod onvoldoende aanslaat. Denk hierbij aan verlengde en verdiepte instructie, herhaling in kleinere stappen, specifieker van inhoud en met meer oefentijd en meer begeleide inoefening. Ondersteuningsniveau 3: als ondanks extra begeleiding de lees- en/of spellingontwikkeling van de leerling stagneert, worden meer specifieke interventies geboden.
  • Ondersteuningsniveau 4: gespecialiseerde zorg door een externe organisatie

Alle informatie over de ondersteuningsniveaus is terug te vinden in deze handreiking vanuit het NKD.

De uitdaging op niveau 3

Het is een uitdaging om in deze periode ondersteuning op niveau 3 te verzorgen, maar geen onmogelijke opgave. Het vergt wel wat creativiteit en flexibiliteit van zowel leerkracht, ouders als leerling, maar dat is zeker de moeite waard.

Je voorkomt immers dat je kinderen met mogelijk dyslexie (onnodig) laat naar de gespecialiseerde zorg verwijst, en dus grotere achterstanden oplopen.

Vanuit de laatste meting is bekend wat de scores van de leerling zijn en waar deze leerling specifiek op uitvalt. Voor de zwakke lezers en/of spellers is reeds een plan opgesteld, waarin (als het goed is) de extra ondersteuning op niveau 2 en 3 is opgenomen. Het meest logisch is nu om deze ondersteuning zoveel mogelijk te continueren: op afstand en met (deels) aangepaste materialen. Een aantal zaken blijft van belang om ook in deze situatie ondersteuningsniveau 3 goed vorm te geven:

  • Er is voorafgaand (bijvoorbeeld n.a.v. de laatste toetsen) een goede analyse gemaakt van de hiaten in de lees- en spellingontwikkeling van de betreffende leerling;
  • De extra oefening vindt plaats onder directe begeleiding van de leerkracht/leesspecialist (via beeldbellen bijvoorbeeld), individueel of in een klein groepje, minimaal 60 minuten per week, bv. 3 x 20 minuten;
  • Er is sprake van gerichte leestijd en instructie;
  • Er wordt duidelijk vastgelegd in het leesdossier hoe de ondersteuning gecontinueerd is.

Voorbeelden en apps

Zie voor voorbeelden hoe dit vorm te geven: Video voor leerkrachten over lesgeven op afstand aan kinderen met lees en spellingsproblemen.

Er zijn allerlei apps voorhanden welke kunnen helpen als extra oefening in de thuissituatie. Kijk goed welke aansluit bij de behoeften van het kind.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op met:

  • Saskia Versloot: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 33 05 78 93
  • Nina Giesen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 41 17 71 38

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau