Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen laat onder andere een forse stijging zien in de psychische klachten. Ook neemt het aantal incidenten van huiselijk geweld en kindermishandeling toe. Hier is aandacht voor nodig.

Onderzoek

De afgelopen maanden zijn veel onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen, onder andere door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Psychische klachten, huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderzoek laat onder andere een forse stijging zien in de psychische klachten onder jongeren. Daarnaast zien verschillende organisaties een stijging in het aantal incidenten van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verplicht thuisblijven betekent voor sommigen kinderen het volgende: spanningen, stress, ruzie en geweld. Er is nu geen uitweg, het land zit in een lockdown.

IJsselgroep vraagt jullie aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling tijdens de coronacrisis.

Let extra op elkaar en bel bij zorgen met het meldpunt Veilig Thuis (0800 2000).

Poster

Hierbij een poster voor op school en of thuis. Print ‘m uit, hang ‘m op op of plak de poster op je raam.

DOWNLOAD DE POSTER

#staysafe #iedereenveilig #stopgeweld

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau