Nationale onderwijsweek van 4 tot en met 8 oktober

Waarom wij ‘ambassadeur’ zijn van Nationale Onderwijsweek? Omdat het een week is vol positieve aandacht voor het onderwijs en de professionals die er werken. Ook het thema spreekt aan: 'Samen voor de toekomst’. Je kunt het immers niet alleen. Samen kom je verder en het maakt de reis leuker. Samen zit natuurlijk ook in ons eigen DNA: onderwijsadviseurs van IJsselgroep werken nauw samen met de zorgprofessionals van onze jeugdpraktijk. Op dit snijvlak van onderwijs en zorg ontstaan mooie dingen. En dat doen we samen met scholen, ouders, kinderen/jongeren, besturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en ketenpartners. En de komende week samen met de partners, vrienden en collega-ambassadeurs van Nationale Onderwijsweek 2021. Alvast een mooie Onderwijsweek gewenst. Samen voor de toekomst! 

Gratis themasessie op 4 oktober over lezen en dyslexie

Welke inhoudelijke bijdrage wij als ambassadeur van de Nationale Onderwijsweek 2021 leveren? Gezien het thema ‘Samen voor de toekomst’ kunt u gratis deelnemen aan een online sessie die betrekking heeft op een grote uitdaging: lezen en dyslexie.

De sessie ‘Lezen en dyslexie’ start maandag online om 16.00 uur. Wat is effectief voor kinderen die leesproblemen hebben op de basisschool maar (nog) geen dyslexieverklaring? De uitdaging is om alle kinderen met leesproblemen (met én zonder dyslexieverklaring) in de klas te helpen. Maar hoe doe je dat? Ontdek het op maandag 4 oktober om 16.00 (online) tijdens de Nationale Onderwijsweek 2021.

Lezen en Dyslexie: online kennissessie

Download de bijdrage van Janna de Haan in de Nationale Onderwijskrant

Taalkracht

Op het snijvlak van onderwijs en zorg ontstaan mooie initiatieven. Op het gebied van taal, lezen en dyslexie heeft IJsselgroep een unieke vorm van dienstverlening ontwikkeld: Taalkracht. Door samen het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren halen alle leerlingen betere resultaten, reduceert u de uitval en voorkomt u onnodige doorstroom naar hogere zorgniveaus. De nadruk op preventie, het optimaliseren van het lees- en spellingsonderwijs, het eerder beginnen met begeleiding op school en de integrale benadering maken de aanpak uniek. Door de inspanning en deskundigheid op de zorgniveaus 1, 2 en 3 te vergroten en eerder in te zetten op de kwalitatieve ondersteuning van kinderen en leerkrachten, maakt uw school een sprong vooruit.

Bekijk het interactieve magazine over Taalkracht

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau