Gedragswetenschapper als ‘critical friend’ versterkt onderwijs

Basisscholen zien hun leerlingen het liefst tot en met groep acht het onderwijs met vertrouwen doorlopen. Oók kinderen die extra aandacht nodig hebben om mee te komen. Om deze leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen, schakelt Stichting Essentius de begeleiding in van gedragswetenschappers van IJsselgroep Psychologische Dienstverlening (PDIJ). “Jullie zijn een soort critical friend, ons extern geweten. Jullie dagen ons uit het beste uit onszelf te halen”, aldus directeur-bestuurder Albert Sluiter.

Lees meer: Gedragswetenschapper als ‘critical friend’ versterkt onderwijs

Autisme bij meisjes vaak onderbelicht door compensatiemechanismen

Sophie* is negen jaar. Op school is ze behulpzaam en rustig. Rekenen en taal vindt ze makkelijk. En ze kent alle hoofdsteden van Europa al. Als Sophie thuis komt, is ze moe en doet ze de deur van haar slaapkamer op slot. Dan denkt ze na over alles wat er op school gebeurde en voelt ze zich vaak verdrietig. Vooral als juf boos op haar is geweest, zit dat nog lang in haar. Als een soort balletje in haar buik. Dan knuffelt ze eindeloos met Jannes, de hond. Jannes is haar beste vriend. Spelen met Jannes is veel makkelijker dan met vriendinnen. Sophie heeft autisme.

Lees meer: Autisme bij meisjes vaak onderbelicht door compensatiemechanismen

Mirjam is 'gewoon' hoogbegaafd

Goed inspelen op de specifieke behoeften van een hoogbegaafd kind: dat begint met het signaleren. Ontdek je dat er sprake is van hoogbegaafdheid of verwar je het met iets anders met alle gevolgen van dien. Je leest het in de blog over Mirjam: het kan twee kanten op gaan …

Lees meer: Mirjam is 'gewoon' hoogbegaafd

Kinderen motiveren om thuis te lezen!

Het is voor kinderen waardevol om veel te lezen in leuke, taalrijke boeken die aansluiten bij hun belevingswereld. Waarom? Ze leren er zoveel van! Ook is lezen een moment van plezier en ontspanning. Om kinderen te motiveren dagelijks in hun leesboek te lezen, heeft IJsselgroep de Lees-Toolkit ontwikkeld.

Lees meer: Kinderen motiveren om thuis te lezen!

Signalen herkennen die kunnen duiden op angst- en/of somberheid

De tweede lockdown-periode valt veel mensen zwaar. Ook kinderen en jongeren hebben hier veel last van; weer lange tijd niet naar school, minder contact met familie of vrienden en je verjaardag anders vieren dan normaal. De afgelopen tijd zijn er veel zorgen geuit over de mogelijke leerachterstanden bij kinderen. Maar letten we wel voldoende op de sociaal-emotionele gevolgen die deze tijd met zich meebrengen?

Lees meer: Signalen herkennen die kunnen duiden op angst- en/of somberheid

Aanmelding vergoede dyslexiezorg na de lockdown

Om kinderen waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat te kunnen doorverwijzen naar de gespecialiseerde zorg, is een goede dossieropbouw noodzakelijk. Gezien de coronamaatregelen heeft het onderwijs en de extra ondersteuning (zorgniveau 2 en 3) voor veel kinderen weer op afstand plaatsgevonden. Door de lockdown van de afgelopen weken is ook het toetsen van leerlingen (voor de midden-meting) in veel gevallen in de knel gekomen. Dit kan het goed opbouwen van een dossier lastiger maken. Wij denken graag met u mee.

Lees meer: Aanmelding vergoede dyslexiezorg na de lockdown

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau