Zelfbeeld kinderen in relatie tot het vak rekenen

Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie, werd onlangs uitgenodigd door de NVO (beroepsvereniging Pedagogen en Onderwijskundigen) voor een lezing. Een interessante lezing waar hij een aantal belangrijke zaken aan het licht bracht. Wist u dat het zelfbeeld van leerlingen sterk afhangt van de resultaten voor het vak rekenen?

Lees meer: Zelfbeeld kinderen in relatie tot het vak rekenen

Snel inhalen met dyslexiebehandelingen

Tom’s race naar resultaat

Of een korte behandeling effectief kan zijn als het gaat om dyslexie? Zeker. Ontdek hoe Tom in zeven weken tijd met goed resultaat over de ‘finish’ ging. Bij Tom is sprake van dyslexie op spellinggebied, maar niet ernstig genoeg om in aanmerking te komen voor een vergoed behandeltraject door de gemeente. Toch willen zijn ouders hulp voor Tom en zij benaderen IJsselgroep PDIJ.

Lees meer: Snel inhalen met dyslexiebehandelingen

Check - Dubbelcheck

Op sommige scholen is 30% dyslectisch

De afgelopen tijd was er veel te doen over dyslexie. Wat is waar en wat vraagt om enige nuancering. Ontdek het in de rubriek ‘Check – dubbelcheck’ van PDIJ.

Lees meer: Check - Dubbelcheck

Oefenen met taal kan leuk zijn!

In elke klas zitten er wel leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Vaak krijgen deze kinderen extra hulp of een dyslexiebehandeling. Maar wat kunt u als leerkracht extra doen in de verschillende fasen van extra hulp? Hoe vergroot u de lees-spelling vaardigheid van de leerling én werkt u aan een positieve leesbeleving?

Lees meer: Oefenen met taal kan leuk zijn!

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau