Druk gedrag en aandachtsconcentratieproblemen

Het kan zijn dat uw kind zich erg onrustig voelt, niet lang stil kan zitten en steeds iets anders wil doen. Ook kan het zijn dat hij/zij het moeilijk vindt om goed op te letten, de aandacht er niet lang bij kan houden en belangrijke dingen vergeet. Onbegrip of onmacht bij vrienden, ouders en/of leerkrachten maken uw kind verdrietig. Is er wellicht sprake van ADHD en hoe kunnen wij uw kind samen verder helpen? Ontdek het bij de IJsselgroep...
 • Wat is ADHD?

  De meeste kinderen hebben van tijd tot tijd moeite om stil te zitten of periodes waarin ze slecht luisteren. Bepaalde kenmerken die bij ADHD passen, kunnen bij de leeftijd van een kind horen. Bij sommige kinderen staat het de ontwikkeling echter in de weg. Over het algemeen hebben kinderen met ADHD meer moeite dan andere kinderen op 1 of meer van de volgende gebieden:

  • Aandacht en concentratie (snel afgeleid)
  • Hyperacitiviteit (onrustig en voortdurend in beweging)
  • Impulsiviteit (eerst doen, dan denken)
  • Regelfuncties (plannen is lastig, maar ook emoties in bedwang houden)
 • Adviesgesprek en start

  Tijdens de intake gaan we met u (en uw kind) in gesprek over de huidige situatie, de uitdagingen en eventuele specifieke wensen. Gezamenlijk komen we tot de kern en worden de mogelijke doelen zichtbaar. Bent u samen met uw kind gemotiveerd en enthousiast? Dan start u samen met uw kind met een kortdurende individuele behandeling.

 • Individuele begeleiding

  U krijgt informatie over het ontstaan van ADHD en wat dit wel en niet betekent in de dagelijkse praktijk. Ook worden de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart gebracht in relatie tot tot de interactie met zijn/haar omgeving. Daarna richt de behandeling zich vooral op het verbeteren van de executieve functies van uw kind (planning, inhibitie, aandacht en werkgeheugen). Samen met u en uw kind stellen wij een behandelplan op. Na iedere behandeling worden de inhoud en vorderingen besproken met u en uw kind. Na 5 behandelingen vindt er een tussenevaluatie plaats en na ongeveer 10 behandelingen vindt de eindevaluatie plaats en wordt het traject meestal afgesloten.
  Met uw toestemming betrekken wij de school zoveel mogelijk bij de behandeling. Hierdoor kan de school beter aansluiten op de specifieke uitdagingen van uw kind. Als u dit wenst, kunnen adviesgesprekken en (tussen)evaluaties op school plaatsvinden.

 • Inhoud

  De behandeling start altijd met psycho-educatie voor het kind en ouders. Veelal zijn de behandelingen individueel met het kind en/of ouders. Soms vindt er een gezamenlijke behandeling plaats om de draagkracht van het gezin te vergroten. Vanuit PDIJ werken wij vanuit de talenten van het kind en proberen wij ouders en school inzicht te geven in deze talenten. Hierdoor sluiten wij beter aan op wat het kind nodig heeft. Inderdaad: meer maatwerk. Uw kind is immers uniek. Cognitieve gedragstherapie is de basis van onze behandelingen. We werken met protocollaire behandelingen die wetenschappelijk effectief bewezen zijn. U kunt hierbij denken aan de volgende protocollen en methoden:

  • Brain game Brian
  • CogMed
  • LinC
  • Remweg
  • Stop, Denk, Doe
  • Het vollehoofdenboek
  • Zelf plannen
  • “Zo snel als een… “
 • Resultaat en effect

  Bij de tussenevaluatie en eindevaluatie vindt er een meetmoment om de effecten van de behandeling te meten. Hierbij wordt zowel informatie van het kind, de ouders en (indien mogelijk) de school meegenomen. In overleg bepalen wij of de behandeling in het beoogde effect heeft geresulteerd of dat er wat anders nodig is (te denken valt aan behandeling met medicijnen of specifieke verwijzing). Van behandelingen zijn met name korte termijn effecten onderzocht bij ADHD en deze zijn veelal positief te noemen.

Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen verder helpt. Heeft u vragen of wilt u in gesprek over uw kind?

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • Direct starten: u wilt uw kind snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.
 • Sterke kanten: we maken gebruik van de sterke kanten van uw kind en benadrukken zijn/haar kwaliteiten
 • Samen met ouders: u speelt een grote rol bij het stimuleren, begeleiden en helpen van uw kind
 • Kwalitatief sterke behandelprogramma’s: de gebruikte behandelprogramma’s hebben bewezen effect
 • Op maat gemaakte behandelplannen: elke begeleiding stemmen we af op de specifieke situatie van uw kind
 • Afstemming tussen zorg en onderwijs: door goed overleg stemmen we af wat het beste is voor uw kind
 • Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de intern begeleider op school. Behandeling/diagnostiek kan op school plaatsvinden.

Meer over AD(H)D

Wat is AD(H)D en hoe ontstaat het? Komt het vaak voor en welke vormen zijn er? En welke begeleiding en behandeling is er mogelijk? Deze vragen zijn kort voor u uitgewerkt.

Behandelcentra

Onze vestigingen in Apeldoorn, Doetinchem, Hoogeveen en Meppel hebben een behandelcentrum. Ook kan behandeling/diagnostiek op school plaatsvinden. PDIJ biedt u Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Voor meer complexe psychische aandoeningen en uitgebreide psychodiagnostiek bieden wij Gespecialiseerde GGZ.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau