Samen werken aan plezier en resultaat

Uw kind beter leren lezen en spellen. Daar draait het om. En dit kan alleen als uw kind geraakt wordt. Onze dyslexie-behandelaren hebben een positief effect op de motivatie, het zelfvertrouwen en de werkhouding van uw kind. Als het plezier er is en het zelfvertrouwen groeit, worden er mooie stappen gezet. En behaalt uw kind zijn/haar eigen successen. Inderdaad: op het gebied van lezen en spellen.

Ik zie dat mijn kind weer
plezier heeft in lezen

Ik ben zo blij als ik zie wat wij
in korte tijd hebben bereikt

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • 1. Een bijzondere aanpak: samen met uw kind werken aan plezier, motivatie en resultaat op het gebied van lezen en spellen. Wij werken met E-health (Pelle helpt), ONL (effectieve methode) en een talentgerichte aanpak.

 • 2. School nabij: begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats op school (vertrouwde omgeving).
 • 3. Snel starten: u wilt uw kind zo snel mogelijk helpen.
 • 4. Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de IB'er op school.
 • 5. Samen met ouders: u krijgt een belangrijke rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen van uw kind.
 • 6. Gediplomeerde begeleiders: GZ-psychologen en orthopedagogen, opgeleid tot dyslexiebehandelaren, professioneel, praktisch gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.
 • 7. Kennis van zorg en onderwijs: IJsselgroep adviseert scholen en leerkrachten ook bij het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. De kennis en ervaringen worden gedeeld met onze dyslexiebehandelaren.

Ontdek hoe u snel en goed het administratieve deel afhandelt.

 • Uw kind, het onderzoek en de behandeling

  Op uw verzoek kunnen wij onderzoeken of uw kind dyslectisch is. In overleg met u en de school wordt een behandelingstraject gestart. Het onderzoek duurt twee dagdelen en de behandeling binnen de vergoede zorg varieert van 12 tot 18 maanden.
 • Uw kind en uw school

  Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de behandeling speelt de school een belangrijke rol. Wij overleggen regelmatig met de intern begeleider en de leerkracht van uw kind. Hierdoor sluit het lees- en spellingonderwijs in de klas goed aan op de dyslexiebehandeling van uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk op de vertrouwde school van uw kind plaats.
 • Uw kind en hoe u zelf kunt helpen

  U kunt uw kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen. Zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. We hebben regelmatig overleg waar u praktische adviezen en tips voor het oefenen krijgt. Aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma's. U bent belangrijk: het zijn vaak de kleine dingen die een groot verschil maken.
 • Uw kind en onze mensen

  Onze dyslexiebehandelaren zijn gespecialiseerd in dyslexie en beschikken over de nodige kennis en ervaring. Maar wat maakt het verschil? De betrokkenheid en motivatie om samen met uw kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in dyslexie en geïnteresseerd in uw kind.

Heeft u vragen over dyslexie of wilt u in gesprek over uw kind?

Groepsbegeleiding

Heeft uw kind geen dyslexie maar wilt u wel dat uw kind beter leert lezen en spellen? Of wel dyslexie, maar geen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)? Of wilt u na de dyslexiebehandeling nog extra ondersteuning? Ontdek dan de mogelijkheden van groepsbegeleiding: extra ondersteuning voor een beter resultaat.

Dyslectisch, maar geen EED?

Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind te helpen als hij/zij wel dyslexie heeft, maar geen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en problemen ervaart met lezen en spelling. De intensiteit en duur van de zorg wordt dan in onderling overleg bepaald.

Dyscalculie

Kinderen die moeite hebben met rekenen helpen wij ook graag. De werkwijze is gelijk. Dus heeft u vragen over onderzoek en behandeling van dyscalculie? Neem dan contact op met IJsselgroep 088 093 15 15 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met het secretariaat van PDIJ:

088 093 15 15
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

┬ę 2017 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau