Dyslexiebehandeling

Uw kind verder helpen. Daar draait het om. IJselgroep onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen als het gaat om dyslexie. En dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt worden, want dan komen ze in beweging. Onze behandelaren werken zowel aan de lees- en spellingvaardigheden, als aan de motivatie, het zelfvertrouwen en de houding van kinderen. Vanuit het positieve zoeken wij naar mogelijkheden en talenten. Om samen met u en uw kind de volgende stap te zetten.

Ik zie dat mijn kind weer
plezier heeft in lezen

Ik ben zo blij als ik zie wat wij
in korte tijd hebben bereikt

 • Wat past bij uw kind

  Onze gedragswetenschappers verdiepen zich in uw kind en zijn/haar omgeving om te ontdekken hoe uw kind leert, wat uw kind nodig heeft en wat uw kind raakt. Wij werken met de evidence based dyslexiebehandeling van Onderwijszorg Nederland (ONL). Vanuit onze expertise wordt de behandeling op maat gemaakt en geheel afgestemd op de mogelijkheden en behoeftes van uw kind en de omgeving (school en thuis). Onze mensen zijn academisch geschoold, apart opgeleid in de methode "Letterlicht" en werken in een multidisciplinair team. Ook is er veel ervaring in dyslexiebegeleiding van hoogbegaafde kinderen.
 • Talentgericht

  Naast de inhoudelijke dyslexiebehandeling wordt veel aandacht besteed aan de emotionele component. Door middel van psycho-educatie leert uw kind wat dyslexie is, hoe dit er bij hem/haar uitziet en wat dit betekent. Zo leert uw kind beter om te gaan met dyslexie. Daarnaast is er expliciet aandacht voor de talenten van uw kind. Talenten zien wij als activiteiten waar kinderen van gaan stralen en waar zij een blij gevoel van krijgen. Talentgericht werken genereert positieve emoties en zelfvertrouwen. Hierdoor worden kinderen actiever en krijgen zij een groter gevoel van eigenaarschap bij de eigen leerprestaties.
 • Bewegen en dyslexie

  Bij kinderen die tijdens de les bewegen, komt adrenaline vrij in de hersenen. Hierdoor nemen zij de lesstof beter op en vergroot het de aandacht en concentratie. In de dyslexiebehandeling maken we zo veel mogelijk gebruik van bewegingselementen die op een speelse manier ingepast worden in het lees- en spellingprogramma. Dit varieert van fysieke werkvormen voor de spellinglessen tot energizers die tussendoor voor de afwisseling worden ingezet. De bewegingselementen vergroten ook de motivatie en het leerplezier van kinderen.
 • Dyslexie in de klas

  Onze dyslexiebehandelaren komen op de school van uw kind. Hierdoor mist uw kind weinig onderwijstijd en is de afstemming tussen de behandelaar en de leerkracht/intern begeleider laagdrempelig en frequent. Naast de wekelijkse logboeken die ouders en school ontvangen, wordt de leerkracht of intern begeleider uitgenodigd voor de tussentijdse evaluatiegesprekken met ouders. Tijdens deze gesprekken wordt de optimale afstemming tussen de behandeling en de klassensituatie besproken.

Vragen, (voor)aanmelden of brochure downloaden

Samen met IJsselgroep: 8 voordelen

 • 1. Een bijzondere aanpak: samen met uw kind werken aan plezier, motivatie en resultaat op het gebied van lezen en spellen. Wij werken met E-health, Letterlicht (effectieve methode) en een talentgerichte aanpak.

 • 2. Sterke kanten: we maken gebruik van de sterke kanten van kinderen en benadrukken zijn/haar kwaliteiten en talenten.

 • 3. Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de IB'er op school.
 • 4. School nabij: begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats op school (vertrouwde omgeving).
 • 5. Snel starten: u wilt uw kind zo snel mogelijk helpen.
 • 6. Samen met ouders: u krijgt een belangrijke rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen van uw kind.
 • 7. Gediplomeerde begeleiders: GZ-psychologen en orthopedagogen, opgeleid tot dyslexiebehandelaren, professioneel, praktisch gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.
 • 8. Kennis van zorg en onderwijs: IJsselgroep adviseert scholen en leerkrachten ook bij het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. De kennis en ervaringen worden gedeeld met onze dyslexiebehandelaren.

Eén plan in samenhang

IJsselgroep richt zich waar nodig op het gehele ‘systeem’ van het kind. Dit betekent dat wij ook de omgeving en onderlinge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk meenemen om integraal een positieve impuls te geven.
Uw kind en uw school
Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de behandeling speelt de school een belangrijke rol. Wij overleggen regelmatig met de intern begeleider en de leerkracht van uw kind. Hierdoor sluit het onderwijs in de klas goed aan op de dyslexiebehandeling van uw kind. De begeleiding vindt zoveel mogelijk op school plaats, in de vertrouwde omgeving van uw kind.
Uw kind en hoe u zelf kunt helpen
U kunt uw kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. Tijdens ons overleg krijgt u praktisch advies en tips voor het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma’s. Als ouder bent u belangrijk: uw hulp en aandacht maken een groot verschil.
Uw kind en onze mensen
Onze dyslexiebehandelaars zijn gespecialiseerd in dyslexie en beschikken over de nodige kennis en ervaring. Maar wat maakt het verschil? De betrokkenheid en motivatie om samen met uw kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in dyslexie en geïnteresseerd in uw kind.

Aanvullende ondersteuning

Soms is het wenselijk dat uw kind wat extra steun krijgt omdat hij/zij niet lekker in zijn vel zit, angstig is, of andere problemen heeft. Of kunt u als ouder ook wat steun gebruiken bij het opvoeding en begeleiding van uw kind. PDIJ biedt dan ook aanvullende ondersteuning bij sociaal-emotionele of gedragsproblemen.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau