School en dyslexie

Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de dyslexiebehandeling speelt de school een belangrijke rol. Naast praktische informatie voor scholen, ib'ers en leerkrachten, vindt u hier ook informatie over 'dubbele diagnose' en de verbinding tussen lees- en spellingsonderwijs, laaggeletterdheid en dyslexie.

Dubbele diagnose

Dyslexie in combinatie met sociaal-emotionele of gedragsproblemen.

Taal- en leesonderwijs en dyslexie

Op het snijvlak van onderwijs en zorg ontstaan mooie dingen. De samenwerking tussen educatieve dienstverlening en de jeugdpraktijk leidt tot mooie dienstverlening: implementatie bouw!, dyslexie in de klas: hands on en TaalKracht.

Bouw!

Het programma Bouw! samen met de juiste invoering en borging: een krachtige combinatie. En inderdaad: met unieke resultaten als het gaat om het voorkomen van leesproblemen. Om structureel resultaat te boeken is de juiste invoering essentieel. IJsselgroep legt hierbij de nadruk op screening, operationele uitvoering, voortgang en ook de borging. Bouw! is immers het meest succesvol als leerlingen het programma volledig doorlopen.

Dyslexie in de klas: hands on

Heeft u ook te maken met dyslectische kinderen in de klas? Niet alle kinderen met leesproblemen op de basisschool hebben een dyslexieverklaring. Vaak bestaat er eerst een vermoeden van dyslexie bij een kind en wordt daarna onderzocht of dit écht het geval is. In de tussentijd gaan deze leerlingen gewoon iedere dag naar school. En iedere dag hebben zij goed onderwijs nodig waar u, als onderwijsassistent, aan bijdraagt.

TaalKracht: preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Door samen het lees- en spellingsonderwijs te optimaliseren halen alle leerlingen betere resultaten, reduceert u de uitval en voorkomt u onnodige doorstroom naar hogere zorgniveaus. Uniek is de nadruk op preventie, het optimaliseren van het lees- en spellingsonderwijs, het eerder beginnen met begeleiding op school en de integrale benadering. Door de inspanning en deskundigheid op de zorgniveaus 1, 2 en 3 te vergroten en eerder in te zetten op de kwalitatieve ondersteuning van kinderen en leerkrachten, maakt uw school een sprong vooruit.

Digitaal Magazine TaalKracht

Een korte omschrijving van TaalKracht, de voordelen voor uw school, cases en publicaties: u vindt het in het digitale magazine.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau