Angst

Iedereen is wel eens angstig of bang. Vaak zijn het zelfs goede reacties op bepaalde gebeurtenissen. Zo is het normaal om bang te zijn als er gevaar dreigt, bijvoorbeeld bij geweld, in het verkeer of tijdens het spelen. Angst is geen fijn gevoel, maar het kan je ook helpen om de juiste dingen te doen. Het zorgt er voor dat we alert zijn. Bang zijn is dus heel gewoon. Je kunt er ook teveel of te vaak last van hebben en dan is er wellicht sprake van een angstprobleem of angststoornis. Wellicht kunnen wij u en uw kind samen verder helpen? Ontdek het bij de IJsselgroep.
 • Wat is een angststoornis?

  Angststoornissen komen vaker voor dan je denkt. Als de angst zo groot wordt, dat hij verlammend gaat werken en het dagelijks functioneren van het kind belemmert, zou je kunnen spreken van een angststoornis. Er bestaan verschillende soorten angststoornissen, zoals scheidingsangst, sociale angst, paniekstoornis, PTSS etc.

 • Verloop

  Een adviesgesprek is een goed begin. Voelt het goed? Dan kan kortdurend individuele behandeling en ondersteuning voor ouders en kind worden opgestart. Samen wordt een behandelplan opgesteld. Na elke behandeling vindt terugkoppeling plaats naar u en uw kind over inhoud. Halverwege vindt er een tussenevaluatie plaats en het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Wij streven ernaar om (met toestemming van ouders / verzorgers en kind) de school zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Behandelingen, adviesgesprekken en (tussen)evaluaties vinden plaats bij de IJsselgroep (behandelcentra) en kunnen op verzoek en waar mogelijk op school plaatsvinden.

 • Start van de behandeling

  De behandeling start altijd met psycho-educatie voor kind en ouders. Veelal zijn de behandelingen individueel met uw kind en/of u als ouders. Soms vindt er een systemische behandeling plaats om de draagkracht van uw gezin te vergroten. Vanuit de IJsselgroep werken wij vanuit de talenten van uw kind en geven wij ouders en school inzicht in deze talenten. De behandeling sluit volledig aan op wat uw kind nodig heeft.

 • Inhoud

  Onze behandelingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en dus gericht op het opsporen en corrigeren van denkfouten die leiden tot psychische problemen en afwijkend gedrag. De inhoud van de therapie wordt aangepast aan de problemen die moeten worden aangepakt. Hierbij maken wij gebruik van veelgebruikte technieken als exposure, cognitieve herstructurering en psycho-educatie. PDIJ werkt altijd met protocollaire behandelingen die wetenschappelijk effectief bewezen zijn. Denk hierbij aan:

  • Denk + doen = Durven
  • Denk goed – voel je goed
  • Bedwing je dwang
  • Je bibbers de baas (groepsbehandeling)
  • Pak aan
  • VRIENDEN

  Ook wordt de intern ontwikkelde (faal)kans-toolkit ingezet.

 • Resultaat en effect

  Tijdens de tussenevaluatie en eindevaluatie vindt er een meetmoment plaats om de effecten van de behandeling te meten. Hierbij wordt zowel informatie van het kind, ouders en mogelijk school meegenomen. Vanuit daar wordt gezamenlijk besloten of de behandeling het beoogde effect heeft geresulteerd of dat er iets anders nodig is (te denken valt aan medicamenteuze behandeling, specifieke verwijzing etc.).

  Cognitieve gedragstherapie is de enige overtuigend aangetoonde evidence based behandeling voor angststoornissen bij kinderen en jeugdigen (bron: Nederlands Jeugdinstituut).

Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen verder helpt. Heeft u vragen of wilt u in gesprek over uw kind?

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • Direct starten: u wilt uw kind snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.
 • Sterke kanten: we maken gebruik van de sterke kanten van uw kind en benadrukken zijn/haar kwaliteiten
 • Samen met ouders: u speelt een grote rol bij het stimuleren, begeleiden en helpen van uw kind
 • Kwalitatief sterke behandelprogramma’s: de gebruikte behandelprogramma’s hebben bewezen effect
 • Op maat gemaakte behandelplannen: elke begeleiding stemmen we af op de specifieke situatie van uw kind
 • Afstemming tussen zorg en onderwijs: door goed overleg stemmen we af wat het beste is voor uw kind
 • Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de intern begeleider op school. Behandeling/diagnostiek kan op school plaatsvinden.

Behandelcentra

Onze vestigingen in Apeldoorn, Doetinchem Hoogeveen en Meppel hebben een behandelcentrum. Ook kan behandeling/diagnostiek op school plaatsvinden. PDIJ biedt u Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Voor meer complexe psychische aandoeningen en uitgebreide psychodiagnostiek bieden wij Gespecialiseerde GGZ.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau