Gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden: beleid Passend onderwijs

Goede hulp realiseren voor kinderen en ouders die dit nodig hebben. Een gezamenlijke uitdaging waar gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden beleid op maken. Hierbij krijgt de koppeling tussen zorg en onderwijs steeds meer aandacht. Sterker nog: het is een essentiële voorwaarde voor effectieve hulp op basis van één kind, één gezin, één plan. PDIJ is een partner binnen dit proces en een verbindende schakel tussen de betrokken partijen.

Werken aan zorg én onderwijs op scholen

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

De subsidieregeling 'inhaal- en ondersteuningsprogramma's' van het Ministerie van OCW geeft leerlingen die het nodig hebben de kans om extra ondersteuning te krijgen. Lees meer over de subsidie en ontdek met welke IJsselgroep-diensten u hier concreet invulling aan kunt geven. Uiteraard vanuit de combinatie onderwijs en zorg en met effectieve ondersteuning op de verschillende zorgniveaus.

Lees verder

Beleid ontwikkelen ...

Vanuit een praktische insteek meedenken en meewerken aan de invoering effectief beleid. Daar zijn we goed in. Onze adviseurs en gedragswetenschappers hebben de lijntjes met gemeenten, schoolbesturen, scholen, IB’ers, leerkrachten, ouders en ketenpartners. Ook participeren zij in verschillende overlegvormen met betrekking tot zorg en onderwijs. Wij hebben dan ook vaak een goed beeld van ‘de huidige stand van zaken’. Voor gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden zijn wij een sparringpartner om de visie aan te scherpen en te concretiseren. Hierdoor ontstaat er een goed beeld van de te zetten stappen die nodig zijn voor de invoering van het beleid.

… en implementeren

Gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden willen dat het beleid op ‘hun scholen’ op een goede manier wordt opgezet naar actie. Onze gedragswetenschappers vervullen hierbij een belangrijke rol: zij weten de problematiek van kinderen immers om te zetten in praktisch advies voor de leerkracht. De onderwijsbehoeften van individuele leerlingen wordt vertaald naar wat nodig is binnen het onderwijsleerproces. Nog specifieker: het wordt vertaald naar het concrete handelen van lde eerkracht. Op de aangesloten scholen wordt op dezelfde manier gewerkt aan zorg én onderwijs. Beleid wordt concreet.

Samen dezelfde kant op

Zorg en onderwijs doe je samen. Onze gedragswetenschappers beseffen dit als geen ander. En dus zijn wij gericht op samenwerken en open communicatie. Altijd en overal: op school en daarbuiten, met ouders, beleidmakers en ketenpartners. Het grote voordeel is dat wij snel kunnen schakelen tussen beleid en praktijk en een verbindende rol (kunnen) spelen tussen alle betrokken partijen.

Een uniek project op het snijvlak van onderwijs en zorg: aanpak laaggeletterdheid en dyslexie. Een geïntegreerde aanpak op de vier zorgniveaus.

Lees verder

Gedragswetenschapper 21ste eeuw

Om beleid te implementeren, kiezen gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden vaak voor een gedragswetenschapper van PDIJ. Waar kan de gedragswetenschapper voor worden ingezet? Een aantal voorbeelden:
 • Consultatie betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Deelname aan de multidisciplinaire ondersteuningsteams op schoolniveau.
 • Sparringpartner ondersteuningscoach bij uiteenlopende processen
 • Meedenken in het optimaliseren van de ondersteuningsstructuur binnen de school/bestuur/samenwerkingsverband
 • Optimaliseren handelings- oplossingsgericht- en planmatig werken binnen de school
 • Toeleiding naar school-externe ondersteuningsroute
 • Ondersteunen bij optimaliseren rol ouders als partner
 • Ondersteunen bij optimaliseren rol ketenpartners
 • Eventueel ondersteunen bij groepsbesprekingen, leerlingbespreking en opstellen groepsplannen
 • Eventueel handelingsgerichte diagnostiek
 • Ondersteuning bieden bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
 • Bijwonen van bijeenkomsten op samenwerkingsverband niveau
Meer weten over de dienstverlening voor gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden en/of de inzet van onze gedragswetenschappers 21ste eeuw? Neem dan contact op met Herman Giesbers: 088 093 1154 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De 7 sterke punten van PDIJ

 • Diepgaande kennis van zorg én onderwijs
 • Altijd een structurele aanpak
 • Integrale kindontwikkeling staat centraal
 • Verbindende schakel tussen betrokken partijen
 • Kennis van individuele zorg, het onderwijsleerproces en effectief leerkrachtgedrag
 • Een innovatie speler
 • Hoge kwaliteit (CEDEO)

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau