Lezen en spelling

De meeste kinderen hebben van tijd tot tijd wel eens moeite om een woord te lezen en/of spellen. Bij sommige kinderen komt het regelmatiger voor en staat het de ontwikkeling in de weg. Er kan dan sprake zijn van dyslexie. Als er echter geen sprake is van dyslexie, maar de moeite met lezen en/of spellen blijft, kan ondersteuning toch gewenst zijn.

 • Start van het traject

  Tijdens een eerste kennismaking gaan we met u (en uw kind) in gesprek over de huidige situatie, de uitdagingen en eventuele specifieke wensen. Gezamenlijk komen we tot de kern en worden de mogelijke doelen zichtbaar. Uit dit gesprek kan een advies voor een behandeling komen. Mogelijk is aanvullende diagnostiek nodig om tot een gepast advies te komen. Is alles helder en zijn u en uw kind gemotiveerd en enthousiast? Dan start u samen met uw kind met een kortdurende (individuele) behandeling.

 • Start en verloop van de behandeling

  U krijgt informatie (psycho-educatie) over het ontstaan van lees- en/of spellingproblemen en wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. Ook worden de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart gebracht in relatie tot de interactie met de omgeving. Daarna richt de behandeling zich vooral op het verbeteren van de lees- en/of spellingvaardigheden.

  Veelal zijn de behandelingen individueel met uw kind. Wel is uw betrokkenheid als ouder belangrijk om de behandeling thuis te ondersteunen.

 • Behandelplan

  Samen met u en uw kind stellen wij een behandelplan op. Na iedere behandeling worden de inhoud en vorderingen besproken. Na ongeveer 10 behandelingen vindt er een evaluatie plaats en volgt er een eindgesprek.

  Met uw toestemming betrekken wij de school zoveel mogelijk bij de behandeling. Hierdoor kan de school beter aansluiten op de specifieke uitdagingen van uw kind. Als u dit wenst, kunnen adviesgesprekken en (tussen)evaluaties op school plaatsvinden.

 • Inhoud

  Bij PDIJ werken wij vanuit de talenten van uw kind en proberen wij ouders en school inzicht te geven in deze talenten. Hierdoor sluiten wij beter aan op wat uw kind nodig heeft. Inderdaad: meer maatwerk. Uw kind is immers uniek.

  In onze behandelingen maken wij gebruik van diverse protocollen en methoden. U kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

  • Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS)
  • ONL
  • Mindset
  • Kids Skills

  Mocht een andere behandelvorm gewenst en passend zijn, dan wordt hier in overleg een plan voor opgesteld.

 • Resultaat en effect

  Bij de evaluatie vindt er een meetmoment plaats om de effecten van de behandeling te meten. Hierbij wordt zowel informatie van het kind, de ouders en (indien mogelijk) de school meegenomen.Vanuit daar wordt gezamenlijk besloten of de behandeling in het beoogde effect heeft geresulteerd of dat een andere behandelvorm gewenst is.

 • Meer weten?

  Wiltu meer weten over de kosten, de inidividuele begeleiding op het gebied van lezen en spelling of de mogelijkheden van groepsbegeleiding? Neem dan contact op met ons secretariaat: 088 093 15 15, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen verder helpt. Heeft u vragen of wilt u in gesprek over uw kind?

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • Direct starten: u wilt uw kind snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.
 • Sterke kanten: we maken gebruik van de sterke kanten van uw kind en benadrukken zijn/haar kwaliteiten
 • Samen met ouders: u speelt een grote rol bij het stimuleren, begeleiden en helpen van uw kind
 • Kwalitatief sterke behandelprogramma’s: de gebruikte behandelprogramma’s hebben bewezen effect
 • Op maat gemaakte behandelplannen: elke begeleiding stemmen we af op de specifieke situatie van uw kind
 • Afstemming tussen zorg en onderwijs: door goed overleg stemmen we af wat het beste is voor uw kind
 • Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de intern begeleider op school. Behandeling/diagnostiek kan op school plaatsvinden.

Behandelcentra

Onze vestigingen in Apeldoorn, Doetinchem, Hoogeveen en Meppel hebben een behandelcentrum. Ook kan behandeling/diagnostiek op school plaatsvinden. PDIJ biedt u Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Voor meer complexe psychische aandoeningen en uitgebreide psychodiagnostiek bieden wij Gespecialiseerde GGZ.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau