• Onderzoek

Onderzoek

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of wilt u snel(ler) de juiste hulp? Dan is het wellicht verstandig om uw kind te laten onderzoeken of testen. Het schept vaak duidelijkheid, soms worden er zaken bevestigd of juist uitgesloten en het geeft indien nodig zicht op zinvolle en effectieve vervolgstappen. Particulier onderzoek wordt meestal niet vergoed door de overheid.

Waarom een onderzoek

Mogelijke redenen om uw kind te laten onderzoeken of testen:

  • De (leer)prestaties van uw kind achter blijven of u vermoedt juist (hoog)begaafdheid
  • Uw kind heeft moeite met de concentratie en/of motivatie
  • De schoolkeuze komt eraan en u wilt meer weten over de capaciteiten van uw kind
  • Uw kind heeft uitdagingen op het gebied van lezen of rekenen en u wilt snel weten of uw kind bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie heeft

  • Uw kind heeft uitdagingen op het sociaal-emotionele vlak
  • Uw kind valt (nog) net buiten de boot als het gaat om vergoede zorg, maar u wilt wel hulp

  • Uw kind heeft beginnende klachten op het gebied van leren en/of sociaal-emotioneel vlak en u wilt snel schakelen als het gaat om effectieve ondersteuning
  • U bent benieuwd naar de onderwijsbehoeften van uw kind

Zes vormen van (particulier) onderzoek

Intelligentieonderzoek

Bestaat uit vragen en opdrachten die de cognitieve capaciteiten van uw kind meten.

Intelligentieonderzoek plus

Intelligentieonderzoek aangevuld met een kindgesprek om de talenten van uw kind in kaart te brengen. Daarnaast wordt via vragenlijsten inzicht verkregen in o.a. de prestatie-motivatie, het zelfbeeld en mogelijke belemmeringen.

Dyslexieonderzoek standaard

Bestaat uit een intake, intelligentieonderzoek, ortho-didactisch onderzoek naar technisch lezen en spellen en een aanvullend onderzoek naar de verklarende alternatieve (gedrags)factoren.

Dyslexieonderzoek verkort

Is gelijk aan het standaard dyslexieonderzoek alleen zonder intelligentieonderzoek.

Het dyscalculieonderzoek

Bestaat uit een intake, intelligentieonderzoek, een onderzoek naar de rekenvaardigheid en een aanvullend onderzoek naar de verklarende (gedrags)factoren.

Het dyscalculieonderzoek verkort

Is gelijk aan het standaard dyscalculieonderzoek alleen zonder intelligentieonderzoek.

Door wie

De begeleiding/behandeling wordt uitgevoerd door ervaren psychologen en of gedragswetenschappers.

Vergoeding

De onderzoeken worden niet vergoed. Uiteraard verkennen wij altijd eerst of vergoede zorg toch mogelijk is. Is dit niet het geval, dan ontvangt u een passende offerte.

Dienstverlening particulier

Jeugdpraktijk IJsselgroep biedt verschillende mogelijkheden voor particuliere behandeling.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau