• Onderzoek

Dyscalculieonderzoek kind standaard en Dyscalculieonderzoek verkort

Het dyscalculie onderzoek bestaat uit een intake, intelligentieonderzoek, een onderzoek naar de rekenvaardigheid en een aanvullend onderzoek naar de verklarende (gedrags)factoren. Het dyscalculieonderzoek verkort is gelijk aan het standaard dyscalculieonderzoek alleen zonder intelligentieonderzoek.

Dyscalculieonderzoek kind standaard

Wanneer is een dyscalculieonderzoek zinvol?
  • Een dyscalculie onderzoek kan worden afgenomen vanaf begin groep 6, als er sprake is van een gestagneerde of achterblijvende rekenontwikkeling

  • Indien er ondanks intensieve en langdurige afgestemde begeleiding ernstige rekenproblemen blijven bestaan

Het dyscalculie onderzoek bestaat uit een intake, intelligentieonderzoek, een onderzoek naar de rekenvaardigheid en een aanvullend onderzoek naar de verklarende factoren. Indien dyscalculie wordt vastgesteld krijgt het kind een dyscalculieverklaring. Hiermee heeft het kind recht op een aantal faciliteiten, compenserende middelen en dispensaties in het onderwijs (bijvoorbeeld meer tijd voor toetsen met veel rekenwerk, in een aparte ruimte kunnen werken, gebruik van strategiekaarten, e.d.)

Dyscalculieonderzoek kind, verkort (zonder IQ)

Wanneer kan een dyscalculieonderzoek zinvol zijn?
  • Er is reeds een relevant intelligentieonderzoek uitgevoerd (recent (< 2 jaar) en in te zien)

  • Een dyscalculie onderzoek kan worden afgenomen vanaf begin groep 6, als er sprake is van een gestagneerde of achterblijvende rekenontwikkeling

  • Indien er ondanks intensieve en langdurige afgestemde begeleiding ernstige rekenproblemen blijven bestaan

Het dyscalculie onderzoek bestaat uit een intake, onderzoek naar de rekenvaardigheid en een aanvullend onderzoek naar de verklarende factoren. Indien dyscalculie wordt vastgesteld krijgt het kind een dyscalculieverklaring. Hiermee heeft het kind recht op een aantal faciliteiten, compenserende middelen en dispensaties in het onderwijs (bijvoorbeeld meer tijd voor toetsen met veel rekenwerk, in een aparte ruimte kunnen werken, gebruik van strategiekaarten, e.d.)

Door wie

De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren orthopedagogen en etc. Onder

Vergoeding

Een paar zinnen over vergoeding en wellicht link naar ‘vergoede zorg’ > dyslexie en GGZ

Dienstverlening particulier

Linken naar dienstverlening particulier (dit is in bewerking bij de vakgroepen)

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau