• Onderzoek

Dyslexieonderzoek kind standaard en Dyslexieonderzoek verkort

Een standaard dyslexieonderzoek bestaat uit een intake, intelligentieonderzoek, ortho-didactisch onderzoek naar technisch lezen en spellen en een aanvullend onderzoek naar de verklarende alternatieve (gedrags)factoren. Een verkort dyslexieonderzoek is gelijk aan het standaard dyslexieonderzoek alleen zonder intelligentieonderzoek.

Dyslexieonderzoek kind, standaard

Wanneer is een dyslexieonderzoek zinvol?
  • Er is sprake van een gestagneerde of achterblijvende lees- en/of spellingontwikkeling, mogelijk ook van invloed op andere leergebieden (lezen van rekensommen, teksten zaakvakken)

  • Ondanks extra begeleiding blijven de lees- en spellingproblemen bestaan

  • Er zijn vermoedens van dyslexie, maar het kind komt niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling

Het dyslexieonderzoek bestaat uit een intake, intelligentieonderzoek, ortho-didactisch onderzoek naar technisch lezen en spellen en een aanvullend onderzoek naar de verklarende factoren. Het onderzoek wordt verder aangevuld met een gedragsvragenlijst om mogelijk alternatieve verklaringen voor de lees- en spellingproblemen te inventariseren danwel uit te sluiten. Indien dyslexie wordt vastgesteld krijgt het kind een dyslexieverklaring volgens de richtlijnen van SDN. Hiermee heeft het kind recht op een aantal faciliteiten, compenserende middelen en dispensaties in het onderwijs (bijvoorbeeld meer tijd voor toetsen, gebruik mogen maken van tekst-naar-spraak software e.d.)

Dyslexieonderzoek kind, verkort (zonder IQ)

Wanneer is een dyslexieonderzoek ‘verkort’ zinvol?
  • Er is reeds een relevant intelligentieonderzoek uitgevoerd (recent (< 2 jaar) en in te zien)

  • Er is sprake van een gestagneerde of achterblijvende lees- en/of spellingontwikkeling, mogelijk ook van invloed op andere leergebieden (lezen van rekensommen, teksten zaakvakken)

  • Ondanks extra begeleiding blijven de lees- en spellingproblemen bestaan

  • Er zijn vermoedens van dyslexie, maar het kind komt niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling

Het dyslexieonderzoek ‘verkort’ bestaat uit een intake, ortho-didactisch onderzoek naar technisch lezen en spellen en een aanvullend onderzoek naar de verklarende factoren. Het onderzoek wordt verder aangevuld met een gedragsvragenlijst om mogelijk alternatieve verklaringen voor de lees- en spellingproblemen te inventariseren of juist uit te sluiten. Indien dyslexie wordt vastgesteld krijgt het kind een dyslexieverklaring volgens de richtlijnen van SDN. Hiermee heeft het kind recht op een aantal faciliteiten, compenserende middelen en dispensaties in het onderwijs (bijvoorbeeld meer tijd voor toetsen, gebruik mogen maken van tekst-naar-spraak software e.d.)

Door wie

De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren orthopedagogen en etc. Onder

Vergoeding

Een paar zinnen over vergoeding en wellicht link naar ‘vergoede zorg’ > dyslexie en GGZ

Dienstverlening particulier

Linken naar dienstverlening particulier (dit is in bewerking bij de vakgroepen)

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau