• Onderzoek

Intelligentieonderzoek kind en Intelligentieonderzoek ‘plus’

Een intelligentieonderzoek bestaat uit vragen en opdrachten die de cognitieve capaciteiten van uw kind meten. Een intelligentieonderzoek plus bevat ook een kindgesprek om de talenten van uw kind in kaart te brengen. Via vragenlijsten wordt inzicht verkregen in o.a. de prestatie-motivatie, het zelfbeeld en mogelijke belemmeringen.

Intelligentieonderzoek kind

Wanneer is een intelligentieonderzoek zinvol?
  • Bij een gestagneerde of achterblijvende leerontwikkeling

  • Als er sprake is van (vermoedens van) onderpresteren van het kind, er zijn vermoedens van (hoog)begaafdheid
  • Om de onderwijsbehoeften van het kind beter in beeld te krijgen

In een intelligentieonderzoek wordt onderzocht waar het kind goed in is en wat het kind moeilijker vindt. De test gaat vooral over aspecten die het kind op school leert zoals taal, rekenen en ‘doe-taken’. Het gaat niet alleen om dingen kunnen begrijpen en verbanden kunnen leggen, er wordt ook gekeken of het bijvoorbeeld makkelijk zaken kan ontdekken als het ergens goed naar kijkt en hoe goed het ruimtelijk inzicht is, hoe het kind iets aanpakt en of hij/zij kan plannen. Daarnaast wordt een indruk verkregen van het goed en logisch kunnen nadenken en oplossingen bedenken in allerlei situaties. Naderhand vindt er een telefonische en schriftelijke terugkoppeling plaats. Indien sterk gericht op het in kaart brengen van onderwijsbehoeften kan een aanvullend gesprek met school plaatsvinden.

Intelligentieonderzoek kind ‘plus’

Wanneer is een intelligentieonderzoek ‘plus’ zinvol?
  • Wanneer u inzicht wilt verkrijgen in de cognitieve capaciteiten van uw kind

  • Wanneer uw kind moeite heeft met het volgen van het onderwijs en of weinig motivatie heeft

  • Wanneer uw kind moeite heeft met zich concentreren

  • Als u zorgen heeft over het sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind (bv. zelfbeeld)

  • Als u de onderwijsbehoeften van uw kind beter in beeld wil krijgen

In een intelligentieonderzoek “plus” wordt een intelligentietest afgenomen (zie intelligentie onderzoek). Daarnaast wordt er door middel van een kindgesprek in kaart gebracht wat de talenten van het kind zijn en middels een aantal vragenlijsten (afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd van het kind) voor zowel kind als ouders, wordt inzicht verkregen in bijvoorbeeld de prestatie-motivatie, het zelfbeeld van het kind alsmede mogelijke belemmeringen in het gedrag. Dit betreft een inventarisatie, er worden geen stoornissen geclassificeerd. Mogelijk geeft dit onderzoek wel aanleiding voor verder onderzoek binnen de (S)GGZ. Naderhand vindt er een mondelinge en schriftelijke terugkoppeling plaats. Indien sterk gericht op het in kaart brengen van onderwijsbehoeften kan een aanvullend gesprek met school plaatsvinden.

Door wie

De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren psychologen en of gedragswetenschappers.

Vergoeding

De onderzoeken worden niet vergoed. Uiteraard verkennen wij altijd eerst of vergoede zorg toch mogelijk is. Is dit niet het geval, dan ontvangt u een passende offerte.

Dienstverlening particulier

Linken naar dienstverlening particulier (dit is in bewerking bij de vakgroepen)

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau