Passend onderwijs op uw school

De uitvoering op school: het moment (en de plek) van de waarheid als het gaat om passend onderwijs. Want op school wordt beleid omgezet in activiteiten. Dankzij onze kennis en ervaring maakt PDIJ juist op school het verschil. We zo prettig voor leerkrachten, IB’ers, leerlingen en ouders.

Passend onderwijs = zorg én onderwijs

Zorg en onderwijs versterken elkaar. Kinderen die extra zorg en aandacht verdienen, nemen ook deel aan het gewone onderwijs. Samen zorgen wij voor een praktische vertaling van (individuele) zorg naar het onderwijsleerproces. Kansen genoeg op het gebied van pedagogisch/didactisch handelen, het leerstofaanbod, klassenmanagement en leertijd. PDIJ realiseert passend onderwijs door zorg en onderwijs te combineren.

Praktische begeleiding en advisering

Hoe ziet dat passend onderwijs er in de praktijk uit? En welke stappen kunnen of moeten wij met elkaar zetten? Ontdek het door het te doen, samen met ons. Onze gedragswetenschappers, orthopedagogen en onderwijsadviseurs geven (collegiale) consultaties en doen observaties in de klas. Ook voeren zij korte begeleidingstrajecten uit voor kinderen en leerkrachten. Daarnaast participeren zij als vaste partner in ondersteuningsteams op veel scholen in diverse regio’s.

Workshops en korte trainingen

In de workshopserie ‘maak kennis met’ staan bijzondere kinderen centraal. Kinderen die elke leerkracht in de klas heeft. Met herkenbaar gedrag. Onze behandelaars werken dagelijks met deze kinderen. De opgedane kennis en ervaring is gebundeld in compacte workshops voor leerkrachten en ib'ers. Gericht op herkennen, begrijpen en handelen.

Samen een interessante teambijeenkomst of ouderavond organiseren? Bel gerust en we gaan met u sparren.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau