Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Goed rekenonderwijs, preventie, diagnostiek en behandeling

Het vormgeven van goed rekenonderwijs, werken volgens het Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en dyscalculie, diagnostiek en behandeling van dyscalculie en de relatie tussen faalangst en rekenproblemen: de belangrijkste elementen van de workshop Dyscalculie. Tijdens de workshop wordt eigenaarschap van leerkrachten gekoppeld aan handelings- en oplossingsgericht werken. Ook ontdekt u hoe (zorg)leerlingen groeien als zij positief en vanuit hun talenten worden benaderd.

De kern

De workshop neemt u mee van preventie tot goed rekenonderwijs en van diagnostiek tot behandeling. En net als elke workshop uit de serie ‘Gedrag in de klas’ staat de praktijk centraal.

U krijgt dan ook grip op lastige situaties in de klas. Daarnaast ontdekt u hoe u kinderen die moeite hebben met rekenen in hun kracht zet door anders te kijken naar talenten. De workshop is een mix van kennis, vaardigheden en handvatten. De volgende onderwerpen vormen de kern van de workshop:

 • Begeleiding op school-, groeps- en leerlingniveau.
 • Onderwijsbehoeften: observeren, signaleren en afstemmen.
 • Implementatie protocol ERWD
 • Coaching leerkracht met oog op zwakke rekenaars
 • Preventie, signalering, dossiervorming
 • Diagnostiek en behandeling
 • Faalangst bij rekenproblemen

Naast de didactische aspecten, kijken wij ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van reken-zwakke leerlingen.

Belangrijke vragen

Tijdens de workshop worden de volgende vragen beantwoord: 

 • Wat zijn de ingrediënten voor een goede rekenles?
 • Welke kennis en vaardigheden hebben leerkrachten nodig om leerlingen op zowel groeps- als individueel niveau te begeleiden?
 • Hoe breng je in kaart te brengen wat kinderen aan kennis en ervaring nodig hebben om een bepaald type som uit te rekenen?
 • Waarom is het nodig om de leerlijn gedurende de basisschoolperiode goed te kennen?
 • Welke instructie past het beste bij een rekendoel en hoe stem ik de instructie af op de leerlingen?
 • Hoe breng je in kaart wanneer een leerling achterblijft lopen?
 • Wanneer komt een leerling in aanmerking voor extern onderzoek en is er een vermoeden van dyscalculie (fase rood)?
 • Wat is de relatie tussen resultaat en welbevinden/schoolplezier en hoe breng je dit in kaart?
 • Waar gaat het fout bij zwakke rekenaars en hoe stem je beter op hen af met het oog op passend onderwijs?
 • Hoe pas je de modellen uit het protocol uit het ERWD toe in de rekenles?

Resultaten

Neemt uw school deel aan de workshop? Dan zijn de volgende resultaten binnen handbereik:

 • Goed en passend rekenprotocol
 • Leerkrachten kunnen signaleren en remediëren en weten wanneer het verstandig is om interne/externe hulp in te schakelen
 • Intern begeleiders tonen (meer) daadkracht in de begeleiding van leerkrachten
 • Goede analyses van de zwakke/sterke kanten van leerlingen
 • De juiste volgorde als het gaat om begeleiding: eerst doelen en dan activiteiten
 • Handelingsgerichte adviezen voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • Zekerheid in het maken van keuzes met zowel de rekendoelen als -activiteiten

Voor wie

Schoolteams, leerkrachten en intern begeleiders

Meer informatie?

Wilt u meer(inhoudelijke) informatie over deze in-company workshop? Neem dan contact op met één van de contactpersonen. Deze workshop is er ook als maatwerk voor studiedagen en ouderavonden. Meer weten? Neem contact op met Herman Giesbers: 06 22 93 89 52 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook als maatwerk voor schoolteams, ouders en besturen.

Meer weten? Bel of mail

Meer informatie

Suzanne de Hoop

Orthopedagoog
06 10 48 69 58
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Gijs Toebes

Orthopedagoog
06 14 00 44 21
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anette Reessink

Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
06 57 56 75 08
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau