Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Extra aandacht voor leerlingen die het nodig hebben

Na de heropening van de scholen ligt de focus uiteraard op het welbevinden van de leerlingen en hun sociale veiligheid. Daarnaast krijgen leerkrachten een goed beeld van de nieuwe beginsituatie van hun leerlingen. Omdat veel leerlingen de afgelopen periode onvoldoende ondersteuning hebben gekregen, stelt het kabinet 244 miljoen euro beschikbaar om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven.

Extra inhaal- en ondersteuningsprogramma's nodig

Sommige leerlingen kregen helaas onvoldoende ondersteuning vanuit de thuissituatie of beschikten niet over een rustige werkplek en de benodigde apparatuur. Kortom extra inhaal- en ondersteuningsprogramma's zijn nodig. Het ministerie van OCW heeft dan ook de volgende subsidieregeling gerealiseerd: 

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

De kern van de subsidieregeling

Op grond van deze regeling kunnen scholen en instellingen in po, so, vo en mbo subsidie aanvragen (€ 900,00 per leerling, afhankelijk van het aantal leerlingen met onderwijsachterstanden voor tot 10% of tot 20% van het totale aantal leerlingen) om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren. Het is aan de school om naar eigen professioneel oordeel te bepalen of, en welke leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning door middel van de subsidie.

Subsidie aanvragen?

Onze adviseurs begeleiden u snel en goed bij het aanvragen van de subsidie. Wilt u hulp bij het verzorgen van uw subsidie-aanvraag?

HELP MIJ BIJ HET AANVRAGEN

Dienstverlening IJsselgroep

De volgende vraag is nu actueel: hoe geeft u vorm en inhoud aan de extra inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor de leerlingen die dit nodig hebben? Ijsselgroep concretiseert graag samen met u de vorm en inhoud van de mogelijke ondersteuning. De volgende punten kunnen hierin worden meegenomen:

  • Extra onderwijstijd buiten school: u kunt hierbij denken aan een zomer-, herfst-, lenteschool of een verlengde schooldag
  • Extra ondersteuning onder schooltijd buiten de reguliere lessen om
  • In kleine groepjes of individueel: face to face
  • In kleine groepjes of individueel: online
  • In kleine groepjes of individueel: face to face en online (mix)

Expertisegroep Taal/dyslexie

Specifiek vanuit onze taal/dyslexie expertise groep is een concreet zomeraanbod ontwikkeld voor de leerlingen met taalachterstand. Het is immers duidelijk dat veel kinderen die mogelijk dyslectisch zijn nu niet alle extra begeleiding in het onderwijs hebben gehad om in aanmerking te kunnen komen voor externe behandeling. Hierdoor dreigen deze kinderen tussen wal en schip te vallen. Het onderwijs kan dit voorkomen door snel in te spelen op de mogelijkheden van de genoemde subsidieregeling. IJsselgroep heeft expertise op het vlak van taalonderwijs én dyslexie en kan dus op het snijvlak effectieve ondersteuning bieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Extra spellings/leesbegeleiding voor taalzwakke kinderen in het algemeen en voor de mogelijk dyslectische kinderen in het bijzonder (zorgniveau 3)

Concreet betekent dit bijvoorbeeld 2 tot 4 ochtenden waarbij op een ontspannen en speelse manier spelling- en leesbegeleiding plaatsvindt. In kleine groepjes en/of individueel (op afstand of face-to-face). Dit aanbod kan bijvoorbeeld in juli en/of augustus plaatsvinden of in de maanden daarna buiten schooltijd of in schooltijd als extra ondersteuning in de klas.

Uitvoering of ondersteunen

Afhankelijk van de situatie kunnen wij de uitvoering zelf doen of leerkrachten, onderwijsassistenten en huiswerkbegeleiders ondersteunen met expertise en coördinatie.

Taal, rekenen en/of sociaal-emotioneel

Onze orthopedagogen en adviseurs kunnen uw leerlingen op weg helpen met taal en rekenen en natuurlijk ook sociaal-emotioneel. Samenwerken aan effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma's met een reëel perspectief op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden.

Voordelen IJsselgroep

IJsselgroep geeft gericht advies op het snijvlak van onderwijs en zorg. Passend bij zowel de concrete situaties op uw scholen als bij de (individuele) leerlingen die extra aandacht verdienen. U kunt hierbij rekenen op de volgende voordelen:

  • Razendsnelle doorvertaling van het beeld van de school als het gaat om de achterstand van leerlingen naar passende ondersteuning
  • Ondersteuning op alle vier de zorgniveaus
  • Onderwijs en zorg in verbinding: daar waar zinvol is lees- en spellingsonderwijs gekoppeld aan dyslexiezorg, rekenonderwijs aan dyscalculie en didactiek aan gedrag van leerlingen
  • Dyslexie, gedrag en leren

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de subsidie en/of de dienstverlening van IJsselgroep? Neem dan contact op met Jeanine van Maanen via 06 14 00 40 79 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of benader de contactpersoon voor uw regio:

Regio Apeldoorn Ellen de Haan 06 24 91 23 71 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Regio Twente Peter Harkink 06 14 00 40 71 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Regio Noord Nienke Bouwman  06 14 00 36 34 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Regio Zuid Hettie Lichtenberg 06 22 93 86 48 of hettie.lichtenberg@ijsselgroep.nl

Wilt u hulp bij het aanvragen?

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau