Scholen, teams, IB’ers en leerkrachten verder helpen

Kinderen kansen bieden om zich bij u op school zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Met alle aandacht en zorg die ervoor nodig is. Maar hoe geeft u hier op een effectieve manier invulling aan op uw school? Ontdek het samen met PDIJ: de krachtige combinatie van zorg én onderwijs.

Talentvol leren plannen

Plannen en (online) leren is voor leerlingen vaak een uitdaging. Veel leerlingen verliezen hun concentratie en laten motivatieproblemen zien, zowel thuis als op school. IJsselgroep biedt dan ook ‘Talentvol leren plannen’: vijf sessies met maximaal acht leerlingen. Er zijn twee smaken. Eén voor groep 7 en 8 en één voor het VO.

Hoe omgaan met leesdossiers in de coronaperiode?

  • Hoe gaan wij om met de leesdossiers in de tijd van corona maatregelen?
  • Hoe gaan wij met de leesdossiers die nu aangemeld worden met als 3e meetmoment januari/februari 2021?

Lees het in dit, door onze regiebehandelaren, geschreven document.

Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Goed zicht hebben op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten die weten waar en hoe ze kunnen bijsturen. Beleid ontwikkelen met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. En effectieve dyslexiezorg voor kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?

Passend onderwijs = zorg én onderwijs

Zorg en onderwijs versterken elkaar. Kinderen die extra zorg verdienen, komen immers terug in de klas. Samen zorgen wij voor een praktische doorvertaling van (individuele) zorg naar het onderwijsleerproces. Kansen genoeg op het gebied van pedagogisch/didactisch handelen, leerstofaanbod, klassenmanagement en leertijd. PDIJ realiseert passend onderwijs door zorg en onderwijs te combineren.

Praktische begeleiding en advisering

Hoe werkt passend onderwijs in de praktijk? En welke stappen kunnen wij met elkaar zetten? Ontdek het door het te doen. Onze gedragswetenschappers, orthopedagogen en onderwijsadviseurs doen (collegiale) consultaties en observaties in de klas. Ook voeren zij korte begeleidingstrajecten uit voor kinderen en leerkrachten. Daarnaast participeren zij in ondersteuningsteams.

Basiscursus Talentgesprekken

“Ieder kind heeft een talent!” Dit is absoluut waar. Het punt is echter dat er in de praktijk relatief weinig invulling aan wordt gegeven. Het is dan slechts een modewoord. En dat is jammer. Want talentgericht werken biedt prachtige mogelijkheden: voor het kind én voor de leerkracht. Wilt u echt aan de slag met talentgericht werken, dan is deze cursus voor u. De invalshoek vanuit zowel onderwijsadvies en het jonge kind als vanuit gedrag en zorg maken deze cursus uniek.

Individuele kinderen uit uw klas verder helpen

PDIJ onderzoekt en behandelt kinderen uit uw klas als het gaat om dyslexie, gedrag en leerproblemen. Oplossingsrichtingen worden uiteraard besproken en geconcretiseerd met IB’ers, leerkrachten en/of ouders.

Interessant voor teams, leerkrachten en IB’ers

IJsselgroep bordspel

Hoe houd je het oefenen voor kinderen me dyslexie leuk en leerzaam? Met het IJsselgroep bordspel.

Bouw!

Leesproblemen voorkomen met een goede implementatie van Bouw! Snel resultaat.

F-plaat

Is het nu met een f of een v? Sommige kinderen vinden het lastig. Download de F-plaat

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau